Δημοτική Διοίκησις εν Ελλάδι. by Αργυρόπουλος, Περικλής Α. Publication: Αθήνα: Φιλόλαος Τυπογραφία, 1843 . 17-409+στ΄ σ. , Το βιβλίο προέρχεται από την ΒΕΓΘ. τη σ. 17 σφγ. ΕΤΘΕΚ. Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Β.3766 | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1843 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδονικός Αγών : (Απομνημονεύματα) / by Αργυρόπουλος, Περικλής Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1957 . η΄+76 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Απομνημονεύματα Περικλέους Αλ. Αργυρόπουλου / by Αργυρόπουλος, Περικλής Α. Publication: Αθήνα: Κ. Αντωνιάδης, 1970 . 2 τ.: , Τόμοι 1-2 | Τόμ.Α' : 1885-1936. Τόμ. Β' : 1936-1948 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδονικός αγών-απομνημονεύματα. by Αργυρόπουλος, Περικλής Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1984 . 60 σ. , Τόμος "Ο μακεδονικός αγώνας: απομνημονεύματα", σ.1-60 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνταγματικαί μεταρρυθμίσεις: by Αργυρόπουλος, Περικλής Α. Publication: Cairo: Γιούλης, Αλέκος, 1944 . 35 σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου-Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ολοκληρωτικός αγών: by Αργυρόπουλος, Περικλής Α. Publication: Cairo: Γιούλης, Αλέκος, 1942 . 19 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La question Gréco-Bulgare. by Αργυρόπουλος, Περικλής Α. Publication: Cairo: Revue du Caire, 1944 . 26 σ. , Βλ. και ΑΛΞ-810 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας/Φιλίππου Δραγούμη Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος κατά το 1841 / by Αργυρόπουλος, Περικλής Α. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1936 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 9/1 (1936) 85-102 Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha