Η ιστορία της Δράμας by Αραμπατζής, Παναγιώτης Αθ. Publication: Δράμα: Νέα Στενήμαχος, 1994 . 146 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι πατέρες της εκκλησίας χθές και σήμερον. by Αραμπατζής, Παναγιώτης Αθ. Publication: Αθήνα: Χαρτοβιβλιοεκδοτική, 1971 . 8χ.α.+34 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μιχαήλ Μανουσάκης: by Αραμπατζής, Παναγιώτης Αθ. Publication: Δράμα: χ.ε., 1968 . 77 σ.: Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τρείς εκπαιδευτικοί εχεμυθούντες είναι πολύτιμος συμβολή εις την ιστορίαν της Δράμας από το 1900 έως το 1951 / by Αραμπατζής, Παναγιώτης Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1988 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο "Θ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 235-241 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πόσις του οίνου εις εορτάς και πανηγύρεις άνευ μέθης, κατά παράδοσιν σωζομένην, εν Δράμα / by Αραμπατζής, Παναγιώτης Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2003 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΓ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ.536-543 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορία της Δράμας: by Αραμπατζής, Παναγιώτης Αθ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1971 . (8)+(21) σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η ιστορία της Δράμας: by Αραμπατζής, Παναγιώτης Αθ. Publication: Αθήνα: Τουμπής, Μιχ., 1971 . (6)+135 σ.: Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τριπλή μετατροπή των ρωμαϊκών μιλίων εις μέτρα εκ της TABULA PEUTINGERIANA εις τον χώρον της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ από ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ έως ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ και ΗΡΑΚΛΕΙΑΝ την Σιντικήν : by Αραμπατζής, Παναγιώτης Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1998 . 11 σ.: , Άρθρο από "ΙΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 27-38 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απάντησις εις το ερώτημα: Ποιός είναι ο ποιητής των 24 οίκων του Ακαθίστου Ύμνου: Εκ της μυστικής ακροστιχίδας αυτού / by Αραμπατζής, Παναγιώτης Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1987 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο "Η' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 137-140 Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha