Παροιμιαστήριον ή συλλογή παροιμιών εν χρήσει ούσων παρά τοις Ηπειρώταις, μετ’ αναπτύξεως της έννοιας αυτών και παραλληλισμού προς τας αρχαίας by Αραβαντινός, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1996 . ια+184 σ. , Πρώτη έκδοση: Εν Ιωαννίνης: Τυπογραφείο Δωδώνης, 1863 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονογραφία της Ηπείρου των τέ ομόρων ελληνικών και ιλλυρικών χωρών διατρέχουσα κατά σειράν τα εν αυταίς συμβάντα από του σωτηρίου έτους μέχρι του 1854: by Αραβαντινός, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1856 . 2 τ. , Τόμ. 1. σ. στ΄+416. Τόμ.2. σ. 428. αζί δεμένοι. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1856 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μονογραφία περί Κουτσόβλαχων. by Αραβαντινός, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1905 . 52 σ. , Σε φωτοτυπική ανατύπωσ. Υπάρχει και στο βιβλίο του Γ. Έξαρχου «Το αυθεντικό κείμενο και ο αληθινός συγγραφέας του έργου Μονογραφία περί Κουτσοβλαχικού» βλ. ΧΙ-284-635 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογή δημωδών ασμάτων της Ηπείρου by Αραβαντινός, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: Περρής, Πέτρος, 1880 . λβ΄+385 σ. , Δωρεά Π. Πατσιαδά. Υπάρχει αφιέρωση Date:1880 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιογραφική συλλογή λογίων της τουρκοκρατίας by Αραβαντινός, Παναγιώτης Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1960 . 253 σ.: Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιγραφή της Ηπείρου by Αραβαντινός, Παναγιώτης Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1984 . 3 τ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha