Υπόμνημα περί διδακτικών βιβλίων συνταχθέν μεν υπό....ως εισηγητού: by Αποστολόπουλος, Θεόδωρος Publication: Αθήνα: Αποστολοπούλου, 1894 . 96 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1894 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το παιδευτικόν σύστημα: by Αποστολόπουλος, Θεόδωρος Publication: Αθήνα: Αποστολοπούλου, 1902 . ι΄+[2]+416 σ. , Υπάρχει αφιέρωση | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τί βοώσιν οι αριθμοί κτά του μονοπωλίου των διδακτικών βιβλίων: by Αποστολόπουλος, Θεόδωρος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1903 . 16 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γνώμαι τινές περί βελτιώσεως των κοινών by Αποστολόπουλος, Θεόδωρος Publication: Αθήνα: Αποστολόπουλος, Θεόδ., 1910 . 16 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha