Νεοελληνικός διαφωτισμός: by Αποστολόπουλος, Δημήτρης Γ. Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1998 . 317 σ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτικές κοινωνίες στον Όμηρο. by Βλάχος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1985 . 355 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: Les sociétes politiques homériques. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο "Ιερός κώδιξ" του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στο Β΄ μισό του ΙΕ΄ αιώνα: by Αποστολόπουλος, Δημήτρης Γ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1992 . 203 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μετά την κατάκτηση: Στοχαστικές προσαρμογές του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως σε άνεκδοτη εγκύκλιο του 1477 / by Παΐζη-Αποστολοπούλου, Μάχη Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2006 . 139 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανάγλυφα μια τέχνης νομικής: by Αποστολόπουλος, Δημήτρης Γ. Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1999 . 247 σ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Voltaire, Montesquieu, Real de Curban=Ουολταίρος, Μοντεσκιού Ρεάλ: by Αποστολόπουλος, Δημήτρης Γ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2007 . 144 σ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η νομική συναγωγή του Δοσίθεου: by Αποστολόπουλος, Δημήτρης Γ. Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1987 . 546 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχέσεις του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως με την Αθωνική κοινότητα: by Αποστολόπουλος, Δημήτρης Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αγιορείτικη Εστία, 2012 . 6 σ. , Τόμος "Το Αγιον Όρος στον 15ο και 16ο αιώνα" : ΣΤ' Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, 193-198 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα «Ίσον» «Εκβληθέν από του Μεγάλου Νομίμου» / by Αποστολόπουλος, Δημήτρης Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1994 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Ροδωνία: Τιμή στον Μ. Ι. Μανούσακα: Τόμος πρώτος", σ. 25-35. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Με τον Γεννάδιο Σχολάριο το 1470 στις Φέρρες / by Αποστολόπουλος, Δημήτρης Γ. Publication: Σέρρες: Δήμος Σερρών, 2013 . 8 σ. , Άρθρο από "Β΄ Διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Οι Σέρρες και η περιοχή τους" σσ. 323-330 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και το «Υπόμνημα» του Κορυδαλέα στο «Περί γενέσεως και φθοράς» του Αριστοτέλη / by Αποστολόπουλος, Δημήτρης Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1976 . 5 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 28 (1975) 311-315 24x17 εκ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
΄Ενα περιώνυμο νομικό χειρόγραφο που ελάνθανε: Το «Χειρόγραφον Γ», του Γερασίμου Αργολίδος» / by Αποστολόπουλος, Δημήτρης Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995 . 24 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 45 (1995) 85-109 24x17 εκ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Άγιον Όρος στα σωζόμενα πατριαρχικά έγγραφα της πρώτης μετά την Άλωση περιόδου (1454-1500) / by Αποστολόπουλος, Δημήτρης Γ. Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Ε.Ι.Ε., 1997 . 12 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Αθωνικά Σύμμεικτα", 4 (1997) 89-98. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha