Κωστής Ιγνατόγλους / by Αποστολίδης, Φώτιος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1931 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", Παράρτημα του Γ΄ τόμου (1931) 245-248. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εορτασμός των γάμων στην Τσεντώ / by Αποστολίδης, Φώτιος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1933 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 4 (1934) 267-276. Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνημόσυνα: [Β. Α. Μυστακίδης, Γεώργιος Δ. Χατζηγιαννακόγλους, Χρήστος Ιωάννου Φωτιάδης, Δημήτριος Μποτζόρης] /   Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1933 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 4 (1933) 355-362 Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλωσσικά σημειώματα / by Αποστολίδης, Φώτιος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1935 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 6 (1935) 350-352. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Αηγιάννης ο Κουλτουρμουσιανός / by Αποστολίδης, Φώτιος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1939 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 12 (1939) 328-331. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κύρια ονόματα κι επίθετα της Τσαντώς / by Αποστολίδης, Φώτιος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1940 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 13 (1940) 343-353. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρακική γλωσσογραφία. Από τη γλώσσα της Τσεντώς / by Αποστολίδης, Φώτιος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1941 . 39 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 16 (1941) 267-305. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καθολικοί αρχιερείς by Αποστολίδης, Φώτιος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1941 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 16 (1941) 395. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρακική γλωσσογραφία. Από τη γλώσσα της Τσαντώς (συνέχεια) / by Αποστολίδης, Φώτιος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1942 . 91 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 17 (1942) 5-96. Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την οικονομική ζωή της Θράκης. Τα Κεχαγιαλίκια της Τσεντώς / by Αποστολίδης, Φώτιος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1955 . 6 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 23 (1955) 176-182. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μια θλιβερά επέτειος: Σημειώματα από την εκκένωσιν της Θράκης / by Αποστολίδης, Φώτιος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1958 . 12 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 27 (1958) 66-77 Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία Κωμοπόλεως Τσέντως Ανατολικής Θράκης / by Αποστολίδης, Φώτιος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1961 . 83 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 34 (1961) 5-87. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha