Η δικαϊκή ενοποίηση της Ελλάδος: by Ανθεμίδης, Αχιλλέας Publication: Θεσσαλονίκη: Αλτιντζή Αφοί, 1976 . 54 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διακρατικαί συνθήκαι εκ του Ρωμαικού-Βυζαντινού δικαίου by Ανθεμίδης, Αχιλλέας Publication: Θεσσαλονίκη: Τριανταφύλλου, Μ. και Σία., 1973 . 31 σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μετεγκατάσταση προσφύγων by Ανθεμίδης, Αχιλλέας Publication: Χ.τ.: Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, 1995 . 89-99 σ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ιστορικό και κοινωνικό φαινόμενο των Ελλήνων τουρκοφώνων στη διάρκεια της Κατοχής. by Ανθεμίδης, Αχιλλέας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μελετών Άνω Βοΐου, 1998 . 6 σ. , Τόμος "Η δεκαετία 1940-1950 στη Δυτική Μακεδονία: Συνέδριο", σ.222-227 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνισμός στην οικουμένη. Ο εθνομάρτυρας Αιμιλιανός Γρεβενών by Ανθεμίδης, Αχιλλέας Publication: Γρεβενά: Δήμος Γρεβενών, 1994 . 24 σ. , Τόμος "Πρακτικά Α Συνεδρίου των απανταχού Γρεβενιωτών (1993)", σ. 223-246 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα εν Μακεδονία κατά τους αρχαίους χρόνους / by Ανθεμίδης, Αχιλλέας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1969 . 3 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 9 (1969) 343-345 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στρατιωτικαί ακαδημίαι εν Μακεδονία από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερον / by Ανθεμίδης, Αχιλλέας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1973 . 35 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 13 (1973) 117-152 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο θεσμός των γενικών γραμματέων των ανωτάτων εν Ελλάδι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων: by Ανθεμίδης, Αχιλλέας Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνισμός του Εξωτερικού, 1969 . 24 σ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύμμεικτα / by Morosini, Giovani Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1969 . 5 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονικά" Θ (1969) 341-345 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διακρατικαί συνθήκαι των αρχαίων Μακεδόνων / by Ανθεμίδης, Αχιλλέας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 16 σ. , Ανάτυπο από "Μακεδονικά", τόμος 18 (1972) 131-146 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικάo Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημόσια διοίκησις, σκοπός και περιεχόμενον μετεκπαιδεύσεως των λειτουργών αυτής by Ανθεμίδης, Αχιλλέας Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, 1971 . 25 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αποκέντρωσις και αυτοδιοίκησις εις το κράτος του Ισραήλ by Ανθεμίδης, Αχιλλέας Publication: Αθήνα: Επιθεώρηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 1973 . 22 σ. , Τόμος (1973) 739-753 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μορφαί και έννοιαι οικονομικής αυτοδιοικήσεως εν Ελλάδι by Ανθεμίδης, Αχιλλέας Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, 1973 . 52 σ. , Τόμος (1973) 101-152 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Κοράνιον ως πηγή πολιτειακών και διαπολιτειακών σχέσεων. by Ανθεμίδης, Αχιλλέας Publication: Ιωάννινα: Ηπειρωτική Εστία: Διμηνιαία επιθεώρησις εν Ιωαννίνης, 1973 . 10 σ. , Τόμος ΚΒ (1973) 123-130 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha