Ελληνική Θεολογική Βιβλιογραφία: by Ανεστίδης, Αδαμάντιος Στ. Publication: Αθήνα: Θεολογία, . 8 τ. , Τόμ. Α: Βιβλιογραφία του έτους 1977. Τόμ. Β: Βιβλιογραφία του έτους 1978. Τόμ. Γ: Βιβλιογραφία του έτους 1979. Τόμ. Δ: Βιβλιογραφία του έτους 1980. Τόμ. Ε: Βιβλιογραφία του έτους 1981. Τόμ. ΣΤ: Βιβλιογραφία του έτους 1982. Τόμ.Ζ: Βιβλιογραφία του έτους 1983. Τόμ. Η: Βιβλιογραφία του έτους 1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Ορθοδοξία: by Ανεστίδης, Αδαμάντιος Στ. Publication: Αθήνα: Αργυρόπουλος, Γ., 1984 . νδ+856 σ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επίσκεψις: by Ανεστίδης, Αδαμάντιος Στ. Publication: Geneve: Ορθοδόξο Κέντρο Οικουμενικού Πατριαρχείου, 1987 . 479 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το περιοδικό "Χρονικά της Πόλης" (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1945). Συντήρηση και προοδευτικότητα / by Ανεστίδης, Αδαμάντιος Στ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 2011 . 85 σ.: , Τόμος: "Φιλοτεχνία : αφιέρωμα εις τον Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος Αθανάσιον Παπάν", σ. 575-651, 759. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρόβλημα της βιβλιογραφικής ενημερότητος by Ανεστίδης, Αδαμάντιος Στ. Publication: Αθήνα: Θέματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής, 1969 . 31 σ. , Τόμος Β' (1969) Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δελτίο Εταιρείας Μελέτης της Καθ΄ Ημάς Ανατολής/   Publication: Αθήνα: χ.ε. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Καθ' Ημάς Ανατολή :   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1993 . 2 τ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το κτίριο της Μ.Γ. Σχολής στις φωτογραφίες του Αχιλλέα Σαμαντζή / by Ανεστίδης, Αδαμάντιος Στ. Publication: Αθήνα: χ.ε. 2004 . 6 σ. : , Άρθρο από το "Δελτίο Εταιρείας Μελέτης της Καθ΄ Ημάς Ανατολής", τ.1(2004) 355-360 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha