Το Τσαγράκ της Κερασούντας του Πόντου: by Ανδρεάδης, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: Φωτογιούνικα, 1999 . 215 σ.+(8)φ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η προσφορά της ορθοδοξίας στην παιδεία του ελληνικού έθνους. by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1985 . 86 σ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκθέσεις προξενικές, εκπαιδευτικές, εκκλησιαστικές και λοιπά συναφή έγγραφα του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα για τον υπόδουλο και μη ελληνισμό / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2010 . 744 σ. ; 24x17 εκ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο Κίτρους Θεόκλητος / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1979 . 7 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΘ΄ (1979) 252-258 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα γράμματα των Μητροπολιτών Χαλδίας και Νικοπόλεως (1857-1858) / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1994 . 29 σ.: , Ανάτυπο από "Αρχείον Πόντου", τ.45(1994) σ.37-65 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Οι βουλευτικές εκλογές του 1908 στην Τουρκία και ο Πόντος / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1991 . 22 σ. , Ανάτυπο από "Αρχείον Πόντου", τ.43 (1990-91), σ.8-26 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμπαράσταση Τραπεζουντίων σε Θηβαίους σεισμοπαθείς by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Ο Ξενιτέας: Περιοδικό των ξενιτεμένων Ποντίων, 1993 . 11 σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κονιτσιώτες μετανάστες των πρώτων μετεπαναστατικών χρόνων (1840 κ.ε.) / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Κόνιτσα: χ.ε., 1993 . 6 σ. , Ανατυπο από το "Κόνιτσα", τ.47(1992) σ.497-502 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ίδρυση του υποπροξενείου Τραπεζούντας (1849) και οι εκθέσεις του πρώτου υποπροξένου Γεωργίου Παπαθυμίου (1849-1851) / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Αρχείον Πόντου, 1993 . 24 σ. , Τόμος: "Αρχείον Πόντου", 44 (1992-93) 15-38. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Γεώργιος Βιζυηνός ως πρόδρομος λαογράφος by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Αρχείον Θράκης, 1975 . 14 σ. , Τόμος 1978 101-112 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παναγιώτης Ματαράγκας : ένας λησμονημένος ποιητής-πρόξενος στην Τραπεζούντα (1865-1868) / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1997 . 50 σ.: , Ανάτυπο από "Αρχείον Πόντου", τ.47 (1996-97) 41-90 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου (1916-1923) / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1997 . 8 σ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ισαάκ Λαυρεντίδης (1911-1997) / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Αρχείον Πόντου, 1999 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Αρχείον Πόντου", 48 (1998-1999) 387-390. | Στο εξώφυλλο αφιέρωση του συγγραφέα Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ειδήσεις για ποντιακούς συλλόγους, αδελφότητες, σωματεία, ιδρύματα και λοιπούς οργανισμούς σ εφημερίδες της Κωνσταντινουπόλεως (1852-1908). by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Αρχείον Πόντου: Περιοδικόν σύγγραμμα, 1999 . 70 σ. , Τόμος 48 (1998-1999) 15-84 | Στο εξώφυλλο αφιέρωση του συγγραφέαερίληψη στα γαλλικά. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα έγγραφα των κατοίκων Μεγαρόβου και Τυρνόβου : by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1981 . 10 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΑ΄ (1981) 309-318 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ποντιακή κοινότητα της Θεοδοσιουπόλεως και οι σεισμοί του 1901 by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Αρχείον Πόντου: Περιοδικόν σύγγραμμα, 1982 . 14 σ. , Τόμος 37 (1982) 119-132 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα ανέκδοτο έργο του Κ. Θεοτόκη για τον Πόντο. by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1985 . 8 σ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διδασκαλία της ιστορίας στα γυμνάσια και τα λύκεια. by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Ελληνοχριστιανική Αγωγή, 1979 . 5 σ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο συνταγματάρχης Ληκ και η Κόνιτσα: by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Κόνιτσα: Όργανον της Επαρχίας Κονίτσης, 1967 . 14 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύνθετα και παράγωγα του ονόματος Έλλεν/Έλλενος στα ποντιακά δημοτικά τραγούδια / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1984 . 21 σ. , Ανάτυπο από το "Αρχείον Πόντου: Περιοδικόν σύγγραμμα", τ.38 (1984) 577-597 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha