Πνευματικοί άνδρες της Μακεδονίας κατά την τουρκοκρατίαν by Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 187 σ.: , Το 2ο και 3ο αντίτυπο αποσυρμένα Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Αθηναγόρας Α΄ Οικουμενικός Πατριάρχης ο Ηπειρώτης. by Αναστασίου, Ιωάννης Ε. Publication: Venezia: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1975 . 545 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κυρίλλω και Μεθοδίω τόμος εόρτιος επί τη χιλιοστή και εκατοστη ετηρίδι / by Αναστασίου, Ιωάννης Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, 1958 . 2 τ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η μικρή νεοελληνική γραμματική του Μητροφάνη Κριτόπουλου / by Αναστασίου, Ιωάννης Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1983 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Δ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 9-15. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο θρυλούμενος διωγμός των Αγιορειτών υπό του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου και του Ιωάννου Βέκκου. by Αναστασίου, Ιωάννης Ε. Publication: Χ.τ.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1963 . 51 σ. , Τόμος "Η Αθωνική Πολιτεία", σ. 207-257 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος εκφραστές του πνεύματος, της βυζαντινής ορθοδοξίας / by Αναστασίου, Ιωάννης Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, 1986 . 14 σ. , Τόμος: "Πρακτικά συνεδρίου. Εορταστικαί εκδηλώσεις: Προς τιμήν και μνήμην των Αγίων αυταδέλφων Κυρίλλου και Μεθοδίου των Θεσσαλονικέων, φωτιστών των Σλάβων (10-15 Μαΐου 1985)", σ. 35-48. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύντομη ιστορία της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης. by Αναστασίου, Ιωάννης Ε. Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1985 . 9 σ. , Τόμος Έτος ΝΘ΄, 118 (Χριστ.1985) 315-323 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κατάστασις της παιδείας εις το βυζάντιον κατά την διάρκειαν του Θ΄ αιώνος. by Αναστασίου, Ιωάννης Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης (Εκδότης), 1958 . 59 σ. , Τόμος Κυρίλλω και Μεθοδίω τόμος εόρτιος επί τη χιλιοστή και εκατοστή ετηρίδι, σ. 29-77 Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σιναϊτικά του ΙΣΤ΄ και ΙΖ΄ αιώνος: by Αναστασίου, Ιωάννης Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1970 . 115 σ. , Τόμος ΙΕ΄(1970) 31-144 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πνευματική κατάσταση στα Γιάννινα στις αρχές του ΙΘ΄ αι. όπως την είδαν οι ξένοι περιηγηταί. by Αναστασίου, Ιωάννης Ε. Publication: Αθήνα: Ηπειρωτική Εστία: Διμηνιαία επιθεώρησις εν Ιωαννίνης, 1971 . 24 σ. , Τόμος Κ΄(1971) 720-741 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βίος Κωνσταντίνου-Κυρίλλου, βίος Μεθοδίου (μετάφρασις), βίος Κλήμεντος Αχρίδος / by Αναστασίου, Ιωάννης Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1968 . 89 σ. , Ανάτυπο από το περιοδικό "Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ", ΙΒ΄ (1968) 113-200. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Conceptions concerning the Emperors in the vitae of St. Constantine-Cyril and Methodius / by Αναστασίου, Ιωάννης Ε. Publication: Θεσσαλονίκη : Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1971 . 14 σ. ; , Ανάτυπο από "Βυζαντινά", τ.3 (1971) 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'éducation de Saint Constantin-Cyrille le philosophe / by Αναστασίου, Ιωάννης Ε. Publication: Sofija : Bulgarska Akademija, 1971 . 12 σ. ; 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι κοινότητες και το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως για το ζήτημα της προίκας / by Αναστασίου, Ιωάννης Ε. Publication: Θεσσαλονίκη : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1984 . 10 σ.; , Άρθρο από το "Ε' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ.9-19 24x17εκ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι νεομάρτυρες της Θεσσαλονίκης / by Αναστασίου, Ιωάννης Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1985 . 17 σ. , Άρθρο στο περιοδικό : "Θεσσαλονίκη", 1 (1985) 485-501 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Εισόδια της Θεοτόκου: by Αναστασίου, Ιωάννης Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1959 . 111 σ. ; 29x21 εκ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι 4 ομιλίαι: Το επιστημονικόν συμπόσιον των εορτών προς τιμήν των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου / by Αναστασίου, Ιωάννης Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1966 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 6 (Νοέμ.1966) 31-32 Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ιστορικός Δούκας εξιστορεί τις θρησκευτικές αντιθέσεις στην Πόλη πριν την Άλωση / by Αναστασίου, Ιωάννης Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1986 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο "Ζ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 7-14 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha