Η κατάσταση στην Οθωμανική Τουρκία πριν και κατά την διάρκεια του Βαλκανοτουρκικού Πολέμου / by Ακτσόγλου, Ιάκωβος Ζ. Publication: Αθήνα: ΕΛΙΑ, 1993 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων 1910-1914", σ. 67-78. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γυρίζοντας τη σελίδα από τον 19ο στον 20ο αιώνα: by Ακτσόγλου, Ιάκωβος Ζ. Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2004 . 45 σ. , Τόμος Α΄. "Η Καβάλα και τα Βαλκάνια", σ. 407-452 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παραλειπόμενα του μακεδονικού αγώνα από το αρχείο Παύλου και Ναταλίας Μελά / by Ακτσόγλου, Ιάκωβος Ζ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003 . 18 σ.; , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 33 (2001-02) 141-160 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Όψη της διοικητικής οργανώσεως της έδρας της διοικήσεως Γκουμουλτζίνε (Gumulcine Sancagi) και στοιχεία για τον πληθυσμό της περί τα τέλη του 19ου αιώνα : by Ακτσόγλου, Ιάκωβος Ζ. Publication: Κομοτηνή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 2013 . 403 σ.+(1): 29x19 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην ιστορία του Ελληνισμού του Πόντου : πληροφορίες για τη γενική διοίκηση (Vilayet) Τραπεζούντος κατά το έτος αναρρήσεως στο θρόνο του Σουλτάνου Abdulhamid II [Εγείρας 1293 (1876)] / by Ακτσόγλου, Ιάκωβος Ζ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη ; Δήμος Θεσσαλονίκης, 2002 . 79 σ.: , Άρθρο από "ΣΤ' Πανελλήνιο συνέδριο για τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας:" στις σελίδς 99-178 24x17 εκ. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The emergence / development of social and working class movement in the city of Thessaloniki (working association and labor unions) / by Ακτσόγλου, Ιάκωβος Ζ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1997 . 22 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 38/2 (1997) 285-306 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha