Αισχύλος / by Αισχύλος Publication: Εν Αιγίνη : Εκ της Τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1839 . 2 τ. , Οι τόμ.Α -Β΄ μαζί δεμένοι. Date:1839 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αισχύλου δράματα σωζόμενα και απολωλότων αποσπάσματα / by Αισχύλος Publication: Λειψία: Τύποις Βαιρίου και Ερμάννου, 1891 . ιστ΄+(2) πίν.+552 σ. ; , Τόμος Α΄: Περιέχων Γενικήν Εισαγωγήν - "Πέρσας" και "Επτά επί Θήβας" (Εν Λειψία :Τύποις Βαιρίου και Ερμάννου, 1891). Οι υπόλοιποι δύο τόμοι (Β΄ και Γ΄) λείπουν. 24x17 εκ. Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αισχύλου Τραγωδίαι = by Αισχύλος Publication: Lipsiae: In Aedibus B. G. Teubneri, 1889 . lxviii+312 σ. ; 17x12 εκ. Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Eschyle. Tome I. Les Suppliantes - Les Perses - Les sept contre Thébes - Prométhée enchainé = by Αισχύλος Publication: Paris: Les Belles Lettres, 1949 . 269 σ.; , Οι σελίδες 7-218 είναι διπλές καθώς περιέχουν σε αντικρυστές σελίδες το πρωτότυπο κείμενο και τη μετάφρασή του. 20x13 εκ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Eschyle. Tome II. Agamemnon - Les Choéphores - Les Eyménides = by Αισχύλος Publication: Paris: Les Belles Lettres, 1952 . xxix+[173 σ.; , Οι σελίδες 10-171 που περιέχουν το πρωτότυπο κείμενο και τη μετάφρασή του έχουν κοινή αρίθμηση. 20x13 εκ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αισχύλου Πέρσαι / by Αισχύλος Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1938 . 95 σ. ; , Δεμένο μαζί με το: "Αγαμέμνων" και "Χοηφόροι". 21x14 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αισχύλου Αγαμέμνων/ by Αισχύλος Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1938 . 111 σ. ; , Δεμένο μαζί με τα έργα: "Πέρσαι" και "Χοηφόροι". 21x14 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αισχύλου Χοηφόροι / by Αισχύλος Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1938 . 73 σ. ; , Δεμένο μαζί με τα έργα: "Πέρσαι" και "Αγαμέμνων". 21x14 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αισχύλου Προμηθεύς Δεσμώτης / by Αισχύλος Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1948 . 87 σ. ; 21x14 εκ. Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αισχύλου Επτά επί Θήβας / by Αισχύλος Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1952 . 80 σ. ; 21x14 εκ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αισχύλου Ικέτιδες / by Αισχύλος Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1955 . 79 σ. ; 21x14 εκ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αισχύλου Ορέστεια Αναμέμνων / by Αισχύλος Publication: Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Φεξή, 1911 . 80 σ. ; , Δεμένο μαζί με τα: "Ορέστεια Χοηφόροι" και "Ορέστεια Ευμενίδες". 21x14 εκ. Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αισχύλου Ορέστεια Χοηφόροι/ by Αισχύλος Publication: Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Φεξή, 1911 . 58 σ. ; , Δεμένο μαζί με τα: "Ορέστεια Αγαμέμνων" και "Ορέστεια Ευμενίδες". 21x14 εκ. Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αισχύλου Ορέστεια Ευμενίδες/ by Αισχύλος Publication: Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Φεξή, 1911 . 53 σ. ; , Δεμένο μαζί με τα: "Ορέστεια Αγαμέμνων" και "Ορέστεια Χοηφόροι". 21x14 εκ. Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι τραγωδίες του Αισχύλου: Ι. Ικέτιδες, Προμηθέας Δεσμώτης / by Αισχύλος Publication: Αθήνα: Δελφικές Εορτές, 1930 . 107 σ. ; 24x17 εκ. Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αισχύλου Προμηθεύς Δεσμώτης / by Αισχύλος Publication: Θεσσαλονίκη: Τυπ. Αδελφών Αλτιντζή 1973 . 64 σ. ; 21x14 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αισχύλου Πέρσαι/ by Αισχύλος Publication: Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Φεξή, 1910 . 79 σ. ; , Δεμένο μαζί με τα: "Επτά επί Θήβας", "Προμηθεύς Δεσμώτης" και "Ικέτιδες". 21x14 εκ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αισχύλου Επτά επί Θήβας / by Αισχύλος Publication: Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Φεξή, 1911 . 55 σ. ; , Δεμένο μαζί με τα: "Πέρσαι", "Προμηθεύς Δεσμώτης" και "Ικέτιδες". 21x14 εκ. Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αισχύλου Προμηθεύς Δεσμώτης / by Αισχύλος Publication: Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Φεξή, 1912 . 56 σ. ; , Δεμένο μαζί με τα: "Πέρσαι", "Επτά επί Θήβας" και "Ικέτιδες". 21x14 εκ. Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αισχύλου Ικέτιδες / by Αισχύλος Publication: Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Φεξή, 1912 . 64 σ. ; , Δεμένο μαζί με τα: "Πέρσαι", "Επτά επί Θήβας" και "Προμηθεύς Δεσμώτης". 21x14 εκ. Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha