Μορφές του λαϊκού πολιτισμού της Βισαλτίας / by Αικατερινίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Νιγρίτας, 2000 . 13 σ.: , Τόμος: "Η Νιγρίτα-η Βισαλτία διά μέσου της ιστορίας: Πρακτικά Β΄ Επιστημονικού Συμποσίου. Νιγρίτα 17-20 Οκτωβρίου 1996", σ. 57-69. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα αϊτσένια σπίτια της Σαμοθράκης. by Αικατερινίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1988 . 45 σ.: , Τόμος "Iστορική, αρχαιολογική και λαογραφική έρευνα για τη Θράκη: Συμπόσιο", σ. 385-429 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνοπτική λαογραφική θεώρηση της Χαλκιδικής / by Αικατερινίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1993 . 23 σ.: , Τόμος "Πολιτιστική κληρονομιά και αρχιτεκτονική παράδοση στη Χαλκιδική και το Άγιον Όρος", σ.221-243 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γέννηση και παιδκός βίος στην παραδοσιακή κοινωνία της περιοχής Δράμας. by Αικατερινίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης, 2002 . 14 σ.: , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της: Δ΄ Επιστημονική Συνάντηση", σ. 637-650 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εαρινά έθιμα λαϊκής λατρείας από την περιοχήν Σερρών by Αικατερινίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1975 . 10 σ. , Τόμος "Α' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειολαδικού χώρου (Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη)", σσ. 11-20 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεταμφιέσεις δωδεκαημέρου εις τον βορειοελλαδικόν χώρον by Αικατερινίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1976 . 14 σ. , Τόμος "Β' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 13-27 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα καρναβάλια του Σοχού Θεσσαλονίκης by Αικατερινίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1979 . 10 σ. , Τόμος "Γ' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 13-23 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησιαστικά νομίσματα επί τουρκοκρατίας: by Αικατερινίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1989 . 27 σ. , Τόμος "E' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", 11-38 Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαική λατρεία και θρησκευτικές παραδόσεις στη Σαμοθράκη by Αικατερινίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1991 . 24 σ. , Τόμος "ΣΤ' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 11-35 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδονικός Αγώνας στη δημώδη ποίησή μας / by Αικατερινίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Δράμα: Κέντρο Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας, 2018 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Από τον Μακεδονικό Αγώνα... στην απελευθέρωση της Δράμας: Πρακτικά συνεδρίου. Δράμα 16, 17 & 18 Νοεμβρίου 2012", σ. 47-58 Date:2018 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εορτασμός του Αγίου Γεωργίου εις νέον Σούλι Σερρών / by Αικατερινίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1969 . 19 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.5 (1969) 129-148 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφική και γλωσσική βιβλιογραφία νομού Σερρών / by Αικατερινίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1973 . 70 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.6 (1973) 161-232 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το χελιδόνισμα στην περιοχή των Σερρών / by Αικατερινίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1976 . 15 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.7 (1976) 115-130 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Καλόγερος" : ένα ευετηρικό έθιμο της Θράκης / by Αικατερινίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1979 . 12 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.8 (1979) 195-206 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πέτρος Θ. Πέννας / by Αικατερινίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1989 . 7 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.10(1989) 7-13 Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το "Λαογραφικό Μουσείο Σαρακατσάνων" στις Σέρρες / by Αικατερινίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1989 . 16 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.10(1989) 121-136 Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογές λαογραφικής ύλης από την περιοχή Σερρών στο Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών / by Αικατερινίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1993 . 32 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.11(1993) 15-46 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναστενάρια : μύθος και πραγματικότητα / by Αικατερινίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1993 . 28 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.11(1993) 179-206 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μέγας Αλέξανδρος στη λαϊκή παράδοση / by Αικατερινίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1996 . 37 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.12(1996) 5-42 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λαογραφική διάσταση στο έργο του Γεώργιου Βιζυηνού / by Αικατερινίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1998 . 14 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.13(1998) 177-190 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha