Το κλίμα της Ελλάδος by Αιγινήτης, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Βιβλιοθήκη Μαρασλή, 1907 . 2 τ.: , Ο Β' τόμος τυπώθηκε το 1908 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το πρόβλημα της παλιρροίας του Ευρύπου by Αιγινήτης, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1929 . 128 σ. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le climat d' Athénes by Αιγινήτης, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1897 . vii+220 σ. , Τόμος Extrait des annales de l' Observatoire National d' Athénes, Tome Ι | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ουρανός by Flammarion, Camille Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1935 . 111 σ.: Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών. by Αιγινήτης, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1935 . 128+32+14+22+24+31 σ.: , Τόμος 1(1939) Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
α΄. Το απάνθισμα φυσικής «Δια τους αγχίνους και φιλομαθείς Έλληνας» του Ρήγα Βελεστινλή-Φεραίου και ο βαρώνος von Langenfeld. β΄. Κάλβου έργα και ημέραι εν Ελβετία. γ΄. Νέαι ειδήσεις περί του Λάμπρου Κατσώνη και του Ανδρούτσου. δ΄. Το γλωσσικόν ζήτημα. Η νεοελληνική γλώσσα. ε΄. Τα φοινίκεια γράμματα του Κάδμου / by Βέης, Νίκος Α. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1959 . (8)+10+24+131+56+33 σ. , Τόμος 23(1959) Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τεσσαρακονταετηρίς 1890-1930 by Αιγινήτης, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Εστία, 1931 . 57 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πανηγυρική συνεδρία της 26 Δεκεμβρίου 1929: by Αιγινήτης, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1929 . 45 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πανηγυρική συνεδρία της 28 Δεκεμβρίου 1933: by Αιγινήτης, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1933 . 24 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σταθερότης του κλίματος της Ελλάδος by Αιγινήτης, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1906 . 43 σ. , Τόμος Επετηρίς Εθνικού Πανεπιστημίου, σ. 273-315 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha