Συμβολαί εις την ιστορίαν του Βυζαντινού οίκου των Φιλανθρωπηνών / by Αθηναγόρας, Μητροπολίτης Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον "Ελευθερουδάκης", 1929 . 16 σ. , Τόμος: Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, Νέα Σειρά, τ.Α΄, τχ.4 (1928) 61-74. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο θεσμός των Συγκέλλων εν τω Οικουμενικώ Πατριαρχείω. by Αθηναγόρας, Μητροπολίτης Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1927 . 38 σ. Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γεράσιμος Β΄ ο Κακάβελας. by Αθηναγόρας, Μητροπολίτης Publication: Αθήνα: Ελληνικά, 1931 . 13 σ. , Τόμος Δ (1931) 69-79 | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχιερατικαί επιγραφαί δυσξύμβλητοι και χρονολογίαι εσφαλμέναι πατριαρχικών σιγιλλίων / by Αθηναγόρας, Μητροπολίτης Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1931 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 4/2 (1931) 439-442. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ομηρικός κόσμος. "Ουσκουδάμα Θράκης" / by Αθηναγόρας, Μητροπολίτης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1938 . 30 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 9 (1938) 71-100. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιγραφικός κατάλογος των χειρογράφων της εν Χάλκη Ιεράς Μονής της Παναγίας / by Αθηναγόρας, Μητροπολίτης Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1933 . 56 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών"(1932) 236-292 Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιγραφικός κατάλογος των χειρογράφων της εν Χάλκη Ιεράς Μονής της Παναγίας / by Αθηναγόρας, Μητροπολίτης Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1935 . 40 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών"(1935) 151-191 Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα λουτρά κατά τους Βυζαντινούς χρόνους / by Αθηναγόρας, Μητροπολίτης Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1935 . 46 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών"(1935), 192-238 Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιγραφικός κατάλογος των χειρογράφων της εν Χάλκη Ιεράς Μονής της Παναγίας / by Αθηναγόρας, Μητροπολίτης Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1936 . 31 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών"(1936) 285-316 Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιγραφικός κατάλογος των χειρογράφων της εν Χάλκη Ιεράς Μονής της Παναγίας / by Αθηναγόρας, Μητροπολίτης Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1937 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών"(1937) 50-64 Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha