Έρευνα και οργάνωσις γεωργικών εκμεταλλεύσεων εις Βόρειον Ελλάδα=Farm management research and planning in northern Greece. by Αδαμόπουλος, Αντώνιος Λ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1963 . 236 σ.; Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γεωργοοικονομική εξέλιξις του νομού Φλωρίνης: Εφαρμογή νεωτέρων γεωργο-οικονομικών μεθόδων ερεύνης=Farm economic development in the department of Florina (Greece): by Αδαμόπουλος, Αντώνιος Λ. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής, 1958 . 92 σ. , Περίληψη στα αγγλικά. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha