Η βυζαντινή Θεσσαλονίκη: by Αδαμαντίου, Αδαμάντιος Publication: Θεσσαλονίκη: Λέσχη του Βιβλίου, 1991 . 160 σ.: , 1η έκδοση: Εν Αθήναις, χ.ε., 1914. 21x14 εκ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βυζαντινή Θεσσαλονίκη: Ιστορία-κοινωικός βίος-τέχνη / by Αδαμαντίου, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα: Σιδέρης, Ιωάννης Ν., 1914 . 160 σ.: , Υπάρχει και η 2η έκδοση, Αθήνα, Ιωαν. Σιδέρης, χ.χ., σ.160. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο Μέγας Κωνσταντίνος by Αδαμαντίου, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα: Δρανδάκης, Παύλος, 1933 . 63 σ.: Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία / by Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Πρωΐα, 1935 . 480+1103 σ.: Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος πανηγυρικός εις την 25ην Μαρτίου εκφωνηθείς εις την αίθουσαν των τελετών by Αδαμαντίου, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 1929 . 22 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εργασίαι εν Μετεώροις / by Αδαμαντίου, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία, 1910 . 65 σ.: , Ανάτυπο από τα "Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας", (1909), 211-275 | Στη σελ. τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι γεωγραφικαί περιπέτειαι του ονόματος Θράκη / by Αδαμαντίου, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα: Π. Δ. Σακελλαρίου, 1928 . 19 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό :"Θρακικά", τ.1, τχ.Γ΄-Δ΄ (1928) 374-392 Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγνείας πείρα : αι παραδόσεις εν τη χριστιανική εικονογραφία / by Αδαμαντίου, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα: Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, 2011 . 298 σ. ; 25x18 εκ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Οι Εβραίοι θα λάβουν νέαν ζωήν υπό την προστασίαν της ελληνικής διοικήσεως" / by Αδαμαντίου, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1984 . 1 σ. : , Δημοσιευμένο στο περιοδικό 'Χρονικά : Όργανο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου της Ελλάδος (Κ.Ι.Σ.) / ", τχ.70(1984), σ.20 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha