Ομήρου Ιλιάς μετά παλαιάς παραφράσεως εξ ιδιοχείρου του Θεοδώρου Γαζή νυν πρώτον τύποις εκδοθείσης. Ή προστίθεται και Βατραχομυομαχία συν τη ιδία παραφράσει εκδιδομένη το δεύτερον. Παρά Νικολάου Θησέως του εκ Κύπρου. Τόμ.: by Όμηρος Publication: Firenze: Κάρλης, Νικόλαος, 1817 . 4 τ. , Ο τομ.Β΄ διπλός. Οι τόμ.Β, Γ, Δ προέρχονται από ΒΕΓΘ. Ετικέτα ΒΕΓΘ; αρ.6/2, 4. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1817 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Ομήρου έπη. Ιλιάς Οδύσσεια. by Όμηρος Publication: Leipzig: Im Insel, . 1002 σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ομήρου Ιλιάς Παραφρασθείσα και ομοιοκαταλήκτως στιχουργηθείσα μετά Προσθήκης αναγκαίων και επωφελών υποσημειώσεων, και αναρτήσεως της Μυθολογίας, Αλληγορίας, και αληθούς Ιστορίας πάντων των εν αυτή εμπιπτόντων Θεών, Ημιθέων, και Ενδόξων Υποκειμένων προς Χρήσιν της Νεολαίας, και των προς κατάληψιν του Ομηρικού καλάμου αδυνάτων. Και νυν πρώτον τύποις εκδοθείσα μετά διαφόρων Χαλκογραφιών Εικόνων εις δέκα τρία τμήματα. Τμήμα Α. / by Όμηρος Publication: Εν Βιέννη: Εκ του Ελληνικού Τυπογραφείου δε Χίρσφελδ, 1817 . (12)+οη΄+308: 18x11εκ. Date:1817 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Όμηρος: Εις τόμους εξ / by Όμηρος Publication: Εν Αιγίνη: Εκ της Τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1835 . 6 τ.; , Τόμ. 1, σ. 6 χ.α.+ι΄+354. Τετραπλό. Προερχόμενα από τις δωρεές Χ.Νάλτσα- ΒΕΓΘ- Ρωσιάδου Αποστολίδου. Τόμ. 2, σ. 440. Τετραπλό. Προερχόμενα από τις δωρεές Χ.Νάλτσα- ΒΕΓΘ, Ρωσιάδου Αποστολίδου. Τόμ. 3, σ. 372. Διπλός προερχόμενος από τη δωρεά Χ.Νάλτσα-ΒΕΓΘ. Τόμ. 4, σ. 358. Τόμ. 5, σ. 352. Τριπλός. Προερχόμενος από τις δωρεές Χ. Νάλτσα-ΒΕΓΘ, Ρωσιάδου Αποστολίδου. Τόμ. 6, σ. 332. Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Α 2538. 21x14 εκ. Date:1835 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (15), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Odisseja. by Όμηρος Publication: Moskva: Nauka, 2010 . 483 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εξήγησις Ιωάννου Γραμματικού του Τζέτζου εις την Ομήρου ιλιάδα by Όμηρος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2007 . 48+527 σ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το τραγούδι του Μεγαλέξαντρου / by Μπεκές, Όμηρος Publication: Αθήνα: Ζωρζ, 1959 . 93 σ. , Το 2ο και 3ο αντίτυπο στον ταξινομικό αριθμό ΧΙ-253-358 αποσυρμένα. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Ο αγώνας του οχυρού "Ιστίμπεϊ". by Παπαδόπουλος, Όμηρος Ι. Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1946 . 51 σ. Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ομήρου Οδύσσεια = by Όμηρος Publication: Paris: Hachette & Cie, 1887 . 2 τ. ; , Ο τόμος Α΄ περιέχει τα κεφάλαια I-XII και ο τόμος Β΄ τα XIII-XXIV 24x17 εκ. Date:1887 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les artistes Homériques ou histoire critique de tous les artistes qui fifurent dans lΊliade et dans l'Odyssée / by Rossignol, J.-Ρ. Publication: Paris: Adolphe Labitte, 1885 . (4)+335 σ. , Δωρεά Πασχάλη Καραπάλη Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διοικητήριο '95 / by Τασιά, Αναστασία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1998 . 15 σ.: , Άρθρο από το : "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 9, 1995", σ. 203-217. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη : ο υστεροαρχαϊκός ναός / by Τασιά, Αναστασία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2002 . 20 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 14, 2000", σ.227-246 | Περιέχει περιλήψεις στα αγγλικά. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδυσσειάς : Ραψωδία Ζ΄: by Όμηρος Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1872 . 14 σ. ; 21x14 εκ. Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιλιάδα: by Όμηρος Publication: Κρυονέρι: Τυποεκδοτική Α.Ε., 2008 . 24 σ. : Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ομήρου Ιλιάς και Οδύσσεια, και εις αυτής σχόλια, ή εξήγησις Διδύμου=Homeri Ilias & Odyssea, et in eaσdem scholia, sive interpretario Didymi: Cum latina versione accuratissima, indiceque graeco locupletissimo rerum ac variantium lection. Accurante Corn.Schrevellio. by Όμηρος Publication: Leyden: Haak, Franciscus, 1656 . 2 τ.: , Δύο τόμοι μαζί δεμένοι. Τόμος Α΄: σ. 8+σ.716. Η σελίδα τίτλου ολοσέλιδο χαρακτικό. Τόμος Β΄: σ. 536+σ. 22, σ. τίτλου: «Ομήρου Οδύσσεια, και εις αυτήν σχόλια και εξήγησις Διδύμου=Homeri Odyssea, Et in eandem Scholi+a & interpretatio Didymi. Cum versione Latina, geminoque indice». [Τυπογρ. Σήμα] Lugduni Batavorum, Ex Officina Francisci Hackii.1655. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1656 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Φώς :   Publication: Κωνσταντινούπολη : χ.ε., 1953 . 12 τχ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (12),

Actions: Add to cart
Homère Iliade: Tome I (chants i-vi) = by Όμηρος Publication: Paris: Les Belles Lettres, 1949 . xxv+174 σ.; , Οι σελίδες 1-172 είναι διπλές καθώς περιέχουν σε αντικρυστές σελίδες το πρωτότυπο κείμενο και τη μετάφρασή του. 20x13 εκ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Homère Iliade: Tome IΙ (chants vii-xii) = by Όμηρος Publication: Paris: Les Belles Lettres, 1947 . xi+166 σ.; , Οι σελίδες 1-164 είναι διπλές καθώς περιέχουν σε αντικρυστές σελίδες το πρωτότυπο κείμενο και τη μετάφρασή του. 20x13 εκ. Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Homère Iliade: Tome IΙI (chants xiii-xviii) = by Όμηρος Publication: Paris: Les Belles Lettres, 1949 . xi+193 σ.; , Οι σελίδες 1-191 είναι διπλές καθώς περιέχουν σε αντικρυστές σελίδες το πρωτότυπο κείμενο και τη μετάφρασή του. 20x13 εκ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Homère Iliade: Tome IV (chants xix-xxiv) = by Όμηρος Publication: Paris: Les Belles Lettres, 1947 . xi+215 σ.; , Οι σελίδες 1-169 είναι διπλές καθώς περιέχουν σε αντικρυστές σελίδες το πρωτότυπο κείμενο και τη μετάφρασή του. 20x13 εκ. Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha