Τα χειρόγραφα της Ιεράς Μονής της Κοσίνιτσας (ή Εικοσιφοίνισσας) του Παγγαίου. by Άτσαλος, Βασίλης Publication: Δράμα: Δήμος Δράμας, 1990 . 151 σ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
La terminologie du livre-manuscrit à l’ Époque Byzantine: by Άτσαλος, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 292 σ. , Το τρίτο αντίτυπο (34.239) φωτοαναστατική έκδ. της Α΄ εκδ. (1971). Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2001, σσ. 4χ.α.+323. Στη δεύτερη έκδοση υπάρχουν βιβλιοκρισίες της Α΄ εκδ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
«Checklist» de la collection de manuscrits Grecs conservée au Centre de Recherches Slavo-Byzantines «Ivan Dujcev» auprés de l’ Université «Sv. Kliment Ohridski» de Sofia. by Κατσαρός, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1994 . 122 σ.: Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Παλαιογραφικά και κωδικολογικά ανάλεκτα. by Άτσαλος, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 573 σ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλολογικά ανάλεκτα. by Άτσαλος, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2003 . 221 σ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ονομασία της ιεράς Μονής Παναγίας της Αχειροποίητου του Παγγαίου, της επονομαζόμενης της Κοσινίτσης ή Εικοσιφοινίσσης. by Άτσαλος, Βασίλης Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας, 1996 . xix+187 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα χειρόγραφα της Ιεράς Μονής Κοσίνιτσας (ή Εικοσιφοίνισσας) του Παγγαίου / by Άτσαλος, Βασίλης Publication: Δράμα: Δήμος Δράμας, 1992 . 22 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Η Δράμα και η περιοχή της: Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης, Δράμα, 24-25 Νοεμβρίου 1989", σ. 203-224 | Περίληψη στα γαλλικά. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Στίχοι ηρωελέγειοι" στην Αχειροποίητη και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του Παγγαίου, της επονομαζόμενης της Κοσινίτσης ή της Εικοσιφοινίσσης, από τον πρωτοσύγκελο Ξάνθης Χρύσανθο by Άτσαλος, Βασίλης Publication: Χ.τ.: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, 1997 . 30 σ. , Τόμος "Φιλέρημου Αγάπησις: Τιμητικός τόμος στον Α. Γ. Τσοπανάκη", σ. 47-76 | Βλ. και «Φιλολογικά ανάλεκτα», σ. 129-153, 214-217 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η προσφορά του Αντώνη Σιγάλα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης by Άτσαλος, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 12 σ. , Τόμος "Παλαιογραφικά και κωδικολογικά ανάλεκτα", σ. 367-378 | Πρωτοδημοσιεύτηκε στα «Σύγχρονα βήματα», 82 (1992) 80-91 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κυνηγώντας τα χαμένα ελληνικά χειρόγραφα. by Άτσαλος, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 5 σ. , Τόμος "Παλαιογραφικά και κωδικολογικά ανάλεκτα", σ. 379-383 | Πρωτοδημοσιεύτηκε στα «Βήμα», σ. 30-9-1990. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les manuscrits grecs de la collection du centre de recherches "Ivan Dujcev" de Sofia. by Άτσαλος, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 22 σ. , Τόμος "Παλαιογραφικά και κωδικολογικά ανάλεκτα", σ. 385-406 | Πρωτοδημοσιεύτηκε σTo Actes de la Table Ronde: «Principes et méthodes du catalogage des manuscrits grecs de la collection du Centre Dujcev», Sofia 21-23 Août 1990, Thessalonique 1992, 57-76. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ελληνικά χειρόγραφα της βυζαντινής Θεσσαλονίκης. by Άτσαλος, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 7 σ. , Τόμος "Παλαιογραφικά και κωδικολογικά ανάλεκτα", σ. 407-413 | Πρωτοδημοσιεύτηκε σTo αφιέρωμα «Η βυζαντινή Θεσσαλονίκη», εφημ.«Η Καθημερινή» 25/12/1992, «Επτά Ημέρες», σ.14-15. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παραγωγή ελληνικών χειρογράφων στις βυζαντινές μονές του Τιμίου Προδρόμου Σερρών και της Εικοσιφοινίσσης Δράμας κατά την παλαιολόγεια εποχή / by Άτσαλος, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 37 σ. , Τόμος "Παλαιογραφικά και κωδικολογικά ανάλεκτα", σ. 415-451 | Πρωτοδημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συμποσίου «Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων», Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992, Θεσσαλονίκη 2002, σ. 173-206. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ελληνικά χειρόγραφα του Αγίου Όρους. by Άτσαλος, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 10 σ. , Τόμος "Παλαιογραφικά και κωδικολογικά ανάλεκτα", σ. 453-462 | Πρωτοδημοσιεύτηκε στο «Θησαυροί του Αγίου Όρους». Θεσσαλονίκη, Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω-Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 1997, σ.511-541. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εφραίμ χειρόγραφο. by Άτσαλος, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 3 σ. , Τόμος "Παλαιογραφικά και κωδικολογικά ανάλεκτα", σ. 463-465 | Πρωτοδημοσιεύτηκε στο περ. «Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού» 9 (2002) 98-103. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρυσάνθου, πρωτοσυγκέλλου Ξάνθης, ποιήματα περιεχόμενα στα χειρόγραφα Ι 34 της Λαύρας και 98 του Κέντρου Σλαβο-βυζαντινών Μελετών "Ivan Dujcev" της Σόφιας. by Άτσαλος, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2003 . 66 σ. , Τόμος Φιλολογικά ανάλεκτα, σ. 155-184 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ορολογία των χειρογράφων κατά τη βυζαντινή περίοδο: by Άτσαλος, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 58 σ. , Τόμος "Παλαιογραφικά και κωδικολογικά ανάλεκτα", σ. 31-88 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ονομασία της Ιεράς Μονής της Παναγίας της Αχειροποιήτου του Παγγαίου, της επονομαζομένης της Κοσινίτσης ή Εικοσιφοινίσσης. by Άτσαλος, Βασίλης Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας, 1998 . 4 σ. , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της". Β΄ Επιστημονική Συνάντηση", σ. 229-232 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ορολογία των χειρογράφων κατά τη βυζαντινή εποχή (Μέρος Β') / by Άτσαλος, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 27 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 24 (1971) 5-32 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ορολογία των χειρογράφων κατά τη βυζαντινή εποχή (Μέρος Β') / by Άτσαλος, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 24 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 25(1972) 78-102 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha