Η διοικητική οργάνωσις της Εκκλησίας Αλεξανδρείας. Τόμος πρώτος. τεύχος μονόν. Η νομική και κανονική θέσις της Εκκλησίας Αλεξανδρείας έναντι της αιγυπτιακής επικρατείας by Άνθιμος, Μητροπολίτης Νουβίας Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1937 . 262 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γυμναστική, ο αθλητισμός, τα σπόρ και η γυνή, από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον εν σχέσει προς την φεμινιστικήν κίνησιν. Και τι πρέπει να γίνηται. by Άνθιμος, Μητροπολίτης Νουβίας Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1938 . 160 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1938 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Η κυριαρχική εξουσία εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία και τη Αλεξανδρινή ιδία: by Άνθιμος, Μητροπολίτης Νουβίας Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Μητσάνης, Ν, 1950 . 191 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο προέρχεται από τη 2η έκδ. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Κανονικόν δίκαιον και η φιλοσοφική αρχή "Nullum crimen et nulla poena sine lege": by Άνθιμος, Μητροπολίτης Νουβίας Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1956 . 26 σ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απάντησις εις τας περί Γάμου δηλώσεις της Α.Θ. Μακαριότητος του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Χριστοφόρου. by Άνθιμος, Μητροπολίτης Νουβίας Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Μητσάνης, Ν, 1952 . 18 σ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Τρεις Ιεράρχαι ως πρότυπα ποιμένων και διδασκάλων ιδία εν τη πράξει: by Άνθιμος, Μητροπολίτης Νουβίας Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1957 . 26 σ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha