Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας: by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1992 . 3 τ. , Πρώτη έκδοση, Εν Αθήναις: Τύποις Α.Π. Χαλκιοπούλου, 1936 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ιστορία της ποντικής Τραπεζούντας: by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1994 . 377 σ.: , Α έκδοση: Εν Οδησσώ: Π. Ζερβάτης Περάκης, 1898 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελλάς: by Baedeker, Karl Publication: Αθήνα: Ταρουσόπουλος, Ν., 1907 . 686+4 σ.: , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του Ιωάννου Καποδιστρίου κυβερνήτου της Ελλάδος (1828-1831): by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Ζαννουδάκης, Π. Ε., 1894 . 528 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1894 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του Αλή-Πασά του Τεπελενλή σατράπου της Ηπείρου (1741-1822). by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Ζαννουδάκης, Π. Ε., 1896 . 734 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1896 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βρύλλειον-Τρίγλεια: by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Χατζηϊωάννου, Ε. Ι., 1934 . 168+(1) σ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας. Ελληνικά σχολεία από της αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου. by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Χαλκιόπουλος, Α. Π., 1936 . 2 τ. , Υπάρχει και η φωτοτυπική ανατύπωση Βλ.VI-183-353. Τόμος Α΄, σ. cl+373. Τόμος Β΄, σ. 547. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας.Ευρετήριον. by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1936 . 111 σ. , Υπάρχει και η φωτοτυπική ανατύπωση Βλ.VI-183-353. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος. by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1898 . δ΄+872 σ. , Λείπει η σελίδα τίτλου. Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα μετά τον Όθωνα ήτοι ιστορία της μεσοβασιλείας και της βασιλείας Γεωργίου του Α΄: by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Φέξης, Γεώργιος Δ., 1898 . δ΄+796+(2) σ. , Φθορές στη σελ. τίτλου. Υπάρχει και σε ψηφιακή μορφή. Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η νήσος Σκιάθος και αι περί αυτήν νησίδες: by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Ευστρατίου, Δ. Γ., 1913 . 224 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του εποικισμού της Ύδρας by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Χατζηϊωάννου, Ε. Ι., 1934 . 215 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της νήσου Κάσου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ'ημάς by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Χαλκιόπουλος, Α. Π., 1935 . 398 σ.: Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα σχολεία της Θράκης επί τουρκοκρατίας. by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Θρακικά: Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον υπό του εν Αθήναις Θρακικού Κέντρου, 1931 . 27 σ. , Τόμος Παράρτημα Τόμ. Γ (1931)59-83 Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μυθιστοριογραφία παρά τοις αρχαίοις Έλλησι επεκτεινομένη και μέχρις ημών / by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Ερμούπολη: Γ. Πρίντεζης, 1910 . 31 σ.; Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα σχολεία Θράκης επί τουρκοκρατίας / by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1931 . 25 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", Παράρτημα του Γ΄ τόμου (1931) 59-83 Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απομνημονεύματα αγωνιστού Χατζή Γεωργίου Δημητρίου Αδριανουπολίτου / by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1934 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 5 (1934) 222-225. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολυχρόνιος Δημητρίου / by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1936 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 7 (1936) 228-229. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha