Ανάλεκτα: by Βλάχος, Άγγελος Σ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1901 . (6)+424 σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαμαρτίνου ποιητικαί μελέται: by Lamartine, Alphonse de Publication: Αθήνα: Μαυρομμάτης, Δ. Αθ., 1864 . (2)+η΄+125 σ. , Στη σελίδα τίτλου σφραγίδα «Σεράπειον Αναγνωστήριον εν Αλεξανδρεία». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1864 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Αντίνοος: by Heyse, Paul Publication: Αθήνα: Κτενάς, Α. και Σούτσας Π., 1866 . λ+2λ+160 σ. , Περιέχει σφραγίδα «Σεράπειον Αναγνωστήριον εν Αλεξανδρεία». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1866 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τραγούδια. by Heine, Heinrich Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1887 . 151 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1887 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ελληνογαλλικόν. by Βλάχος, Άγγελος Σ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1897 . ιδ'+1000 σ. , Βιβλιοπωλείο Ανέστη Κωνσταντινίδου | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Ελλάδος: by Mendelson, Κ. Barthold Publication: Αθήνα, Κωνσταντινούπολη: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1876 . η΄+805 σ. , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1876 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί Ιωάννου Καρασούτσα και των ποιήσεων αυτού. Λόγος απαγγελθείς εν τω Φιλολογικώ Συλλόγω Παρνασσώ τη 19 Απριλίου 1874 / by Βλάχος, Άγγελος Σ. Publication: Αθήνα: Τύποις Εφημερίδος των Συζητήσεων, 1874 . 40 σ. ; 18x14 εκ. Date:1874 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ηροδότου Ιστορίαι by Ηρόδοτος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1989 . 421 σ. , Τόμος Α' Βιβλία Α'-Β' Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μαθήματα δραματολογίας / by Saint-Marc Girardin, Francois Auguste, Publication: Αθήνα: Π. Δ. Σακελλαρίου, 1897 . 4 τ.; , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου 24x17 εκ. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha