Χάρτες και χαρτογράφοι του Αιγαίου πελάγους / by Σφυρόερας, Βασίλης Publication: Αθήνα: Ολκός, 1985 . 264 σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη του 18ου αιώνα: by Ασδραχάς, Σπύρος Ι. Publication: Αθήνα: Θεμέλιο, 1996 . 175 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σεμιναριακά μαθήματα. by Ασδραχάς, Σπύρος Ι. Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1984 . η+150 σ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αργεία γη: by Λιάτα, Ευτυχία Δ. Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 2003 . 139 σ.: Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βίωση και καταγραφή του οικονομικού: by Ασδραχάς, Σπύρος Ι. Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2007 . 254 σ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας / by Σβορώνος, Νίκος Γ. Publication: Αθήνα: Θεμέλιο, 1976 . 338 σ. ; , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο 21x14 εκ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική κοινωνία και οικονομία: by Ασδραχάς, Σπύρος Ι. Publication: Αθήνα: Ερμής 1982 . ιη+454 σ. ; 21x14 εκ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οικονομία και νοοτροπίες by Ασδραχάς, Σπύρος Ι. Publication: Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 1988 . 257 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οικονομική δομή των Βαλκανικών χωρών στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας ιε'-ιθ' αι. by Ασδραχάς, Σπύρος Ι. Publication: Αθήνα: Μέλισσα, 1979 . 687 σ.: Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οικονομία και οι νοοτροπίες: by Ασδραχάς, Σπύρος Ι. Publication: Χ.τ.: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1984 . 35 σ. , Τόμος Σεμιναριακά μαθήματα, σ. 91-125 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομισματικές προσαρμογές ις΄-ιζ΄αι.: by Ασδραχάς, Σπύρος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 1983 . 15 σ. , Τόμος 1 (1983) 19-34 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φορολογικές και περιοριστικές λειτουργίες των κοινοτήτων στην τουρκοκρατία by Ασδραχάς, Σπύρος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 1986 . 18 σ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καλλιεργητικές μονάδες και πραγματικές καλλιέργειες στην Τουρκοκρατία by Ασδραχάς, Σπύρος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 1991 . 9 σ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φίλιππος Ηλιού: by Ασδραχάς, Σπύρος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 2004 . 20 σ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αποσπασματικές αναφορές στον Φίλιππο Ηλιού by Ασδραχάς, Σπύρος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 2004 . 7 σ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απομνημονεύματα / by Μακρυγιάννης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Μέλισσα | Α. Καραβίας, 1957 . 598 σ.; 24x17 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha