Αναλυτικόν πρόγραμμα της διδασκομένης ύλης Α) Εις τα ελληνικά μαθήματα των πλήρων δημοτικών σχολείων Β) Εις τα γαλλικά και αγγλικά των σχολών δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως.   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1946 . 112 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης: Γενικός ισολογισμός του έτους 1902   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Εκ του χρωμο-τυπολιθογραφείου Ιωάννου Κ. Λαγουδάκη 1903 . 12 σ.+(2)φ.+(1) πίν.+(2) φ.+(2) πίν. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εορτασμός της εικοσιπενταετούς προεδρείας του κυρίου Μιχαήλ Κ. Σαλβάγου 1919-1944.   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1945 . 34 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πανηγυρικός 28ης Οκτωβρίου 1940: by Αδαμοπούλου, Διονυσία Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, . 8 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης: Γενικός ισολογισμός του έτους 1909   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείο Θ. Κασιμάτης & Κ. Ιωνάς, 1910 . 59 σ. ; , Δεμένο μαζί με άλλα υπό τον τίτλο στη ράχη του βιβλίου "Λογοδοσίαι 1909-12". 24x17 εκ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης: Γενικός ισολογισμός του έτους 1910   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Καταστήματα ο "Άγιος Μιχαήλ" Σ. και Γ. Βαλλινάκη, 1911 . 106 σ. ; , Δεμένο μαζί με άλλα. Στη ράχη του βιβλίου αναγράφεται "Λογοδοσίαι 1909-12". 24x17 εκ. Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha