Έκθεσις Σεβαστοπουλλείου διαγωνισμού: by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Εστία, 1918 . 24 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος κατά το μνημόσυνον Ιωάννου Καποδιστρίου και Ιωάννου Δομπόλη εκφωνηθείς εν τη Μητροπόλει Αθηνών την 4 Φεβρουαρίου 1915. / by Σωτηριάδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1915 . 15 σ. , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή/Φιλίππου Δραγούμη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τακτοποίησις και μελέτη του αρχείου των οίκων Τυπάλδων-Ιακωβάτων εν Ληξουρίω της νήσου Κεφαλληνίας / by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Επιστημονικών Ερευνών, 1970 . 74 σ.: , Ανάτυπο από το "Επετηρίς Επιστημονικών Ερευνών", τ.Β' [1970], σ.553-626 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος συλλογής μικροταινιών ελληνικών χειρογράφων ιδρυθείσης υπό Θ. Στ. Τζαννετάτου. by Τζαννετάτος, Θησεύς Στ. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Επιστημονικών Ερευνών, 1972 . 123 σ. , Τόμος Γ' (1972) | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλολογικά ανάλεκτα / by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, 1906 . 37 σ. , "Επετηρίς Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου" Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επετηρίς Επιστημονικών Ερευνών Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών   Publication: Αθήνα : Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 1967 . 1 τ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλοσοφία και αθλητισμός: by Αρβανιτάκης, Τάσος Publication: Αθήνα:: Εκδόσεις Παπαηλιού, 2014 . 144 σ.; , 24x17 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha