Έκθεσις των κατά το έτος 1890-91 πεπραγμένων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος προς το επί των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως Υπουργείον by Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εθνικόν Τυπογραφείον και Λιθογραφείον, 1891 . 282 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Εθνική Βιβλιοθήκη εν έτει 1880 by Ροΐδης, Εμμ. Δ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Ανδρέα Κορομηλά, 1880 . (3)+71 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1880 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αλήθεια περί της Εθνικής Βιβλιοθήκης by Μελετόπουλος, Χαρίλαος Δ. Publication: Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1881 . 115 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1881 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος των βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος:   Publication: Αθήνα: Του Κάλλους, 1884 . (6)+300 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1884 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος των χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος by Σακκελίων, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Εθνικόν Τυπογραφείον και Λιθογραφείον, 1892 . ια'+33+5 ανδ. πιν σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1892 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος μικρογραφιών βυζαντινών χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος: by Μαραβά-Χατζηνικολάου, Άννα Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1978 . 3 τ.: , Τόμος Α΄: Αθήνα,1978, σ. 259+360 χ.α. Τόμος Β΄: Αθήνα,1985, σ. 281+257 χ.α. Τόμος Γ΄: Αθήνα,1997, σ. 238+311 χ.α. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Αλφαβητικός κατάλογος των εκδιδομένων ελληνικών περιοδικών που κατετέθησαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος by Φουστέρη, Παναγιώτα Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1984 . 2 τ. , Τόμος Α: μέχρι 30-4-1984. Τόμος Β: μέχρι 30-5-1987 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κατάλογος ξενόγλωσσων περιοδικών που εισήχθησαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη από 2-1-1980 έως και 30-6-1984 by Πολίτου, Σαπφώ Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1984 . (1)φ.+(11)φ.+68 σ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος των αρχετύπων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος: by Κοκκώνας, Γιάννης Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1983 . ιστ+88 σ.: Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δίγλωσση παλαιογραφία και μελωδοί-υμνογράφοι του κώδικα των Αθηνών 928 by Jakovljevic, Andrija Publication: Λευκωσία: Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 1988 . (4)+227+ιζ+(19) σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης: by Κρεμμυδάς, Βασίλης Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999 . νγ΄+355 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Il fondo archivistico Nani nella Biblioteca Nazionale di Grecia ad Atene: Euristica documentaria sulla Morea Veneta=Το Αρχείο Nani στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: by Nanetti, Andrea Publication: Venezia: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1996 . 192 σ.: , Στις σ. 169-173 περίληψη στα ελληνικά. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ευαγγέλιον του Μελενίκου εις την Εθνικήν Βιβλιοθήκην Αθηνών. by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1975 . 51 σ.: Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ολυμπιονικοί: by Πίνδαρος Publication: Αθήνα: ΕΛΤΑ, 2004 . 56+[150]+[56] σ.: Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος: by Πολίτης, Λίνος Publication: Αθήνα: Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 1991 . με΄+(2)+581 σ.: Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Catalogue of the illuminated byzantine manuscripts of the National library of Greece by Μαραβά-Χατζηνικολάου, Άννα Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1978 . 3 τ.: Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: by Σκλαβενίτης, Τριαντάφυλλος Ε. Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999 . 31 σ.: , Τόμος "Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος", σ. κγ΄-νγ΄ Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικά χειρόγραφα (9ος-19ος αι.). by Κορδούλη, Αίκατερίνη Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999 . 43 σ.: , Τόμος "Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος", σ. 3-45 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχειακές συλλογές (17ος-19ος αι.). by Λάππας, Κώστας Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999 . 23 σ.: , Τόμος "Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος", σ. 49-71 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχέτυπα: by Κοκκώνας, Γιάννης Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999 . 17 σ.: , Τόμος "Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος", σ. 75-91 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha