Κατάλογος Βιβλιοθήκης Βουλής: Α΄. Εφημερίδες ελληνικαί. Β΄. Περιοδικά ελληνικά   Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον "Εστία" Κ. Μάισνερ και Ν. Καργαδούρη, 1900 . ζ΄+104; , Διπλό. Το δεύτερο αντίτυπο ομού δεμένο με την θεματική Γ΄. 34x25 εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος της Βιβλιοθήκης της Βουλής: Γ΄. Ιστορία, γεωγραφία, περιηγήσεις, εθνογραφία, βιογραφία κλ. των ελληνικών χώρων /   Publication: Αθήνα: Τυπογραφικά Καταστήματα Ανέστη Κωνσταντινίδη, 1903 . (8)+32 σ. ; , Το δεύτερο αντίτυπο ομού δεμένο με τα τεύχη Α΄-Β΄. 34x25 εκ. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων των επιτροπών εξουσιοδοτήσεως   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1948 . 3 τ. , Τόμος 1-3 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Νόμοι ψηφισθέντες κατά την Α' σύνοδον της ΙΗ' βουλευτικής περιόδου   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1901 . 6 τ. , Τόμος 1-6 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha