Βυζαντινά έγγραφα της Μονής Πάτμου: by Βρανούση, Έρα Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1980 . 4 τ.: Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Οι αιχμάλωτοι ως παράγοντες επικοινωνίας και πληροφόρησης (4ος-10ος αι.) by Πατούρα, Σοφία Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1994 . 174 σ. , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παράλιος Κυπριακός χώρος: by Μαλτέζου, Χρύσα Α. Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1982 . 172φ.+3 ανδ. χάρτ. σ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Regestes des empereurs Latins de Constantinople: by Hendrickx, Benjamin Publication: Θεσσαλονίκη: Βυζαντινά: Επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, 1988 . 220 σ. , Τόμος 14 (1988) | Ανάτυπο από το περιοδικό Βυζαντινά 14 (1988). Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αντιβασιλεία εις το Βυζάντιον by Χριστοφιλοπούλου, Αικατερίνη Publication: Αθήνα: Σύμμεικτα, 1970 . 144 σ. , Τόμος Β' | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινές μαρμάρινες εικόνες από τη Θεσσαλονίκη / by Τσιλιπάκου, Αγαθονίκη Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1998 . 92 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βυζαντινά", 19 (1998) 289-381. | Περιέχει περίληψη στα γερμανικά. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή εις την χρονολόγησιν των αβαρικών και σλαβικών επιδρομών επί Μαυρικίου (582-602) / by Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία Publication: Αθήνα: Σύμμεικτα, 1970 . 64 σ.; , Τόμος Β' 145-208 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εξέλιξη της οικογενειακής ζωής των Βυζαντινών : μία πρώτη προσέγγιση / by Βλυσίδου, Βασιλική Publication: Αθήνα: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών /Ε.Ι.Ε., 1989 . 48 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Πρακτικά του Α' Διεθνούς Συμποσίου : η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο" (1988) 155-200 24x17 εκ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha