Το βενετικόν τυπογραφείον του Δημητρίου και του Πάνου Θεοδοσίου (1755-1824) by Πλουμίδης, Γεώργιος Σ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1969 . ιστ'+181 σ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Κατάστιχο εκκλησιών και μοναστηριών του Κοινού" (1248-1548): by Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1985 . 491 σ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή εις την ταξινόμησιν των υποθετικών λόγων της αρχαίας ελληνικής. by Χιονίδης, Νικόλαος Π. Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1969 . 134 σ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έρευναι επί των πηγών του λεξικού του Ερωτιανού: by Νικήτας, Αναστάσιος Α. Publication: Αθήνα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 1971 . ιθ'+167 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινωνικές και πολιτιστικές σχέσεις των Μακεδόνων και των άλλων Ελλήνων. Συμβολή στην έρευνα της γραμματειακής και επιγραφικής παραδόσεως για την αρχαία Μακεδονία: by Ξυδόπουλος, Ι. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1998 . 227 σ. , Στις σ. 223-225 περίληψη στα αγγλικά. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευτεκνίου παράφρασεις εις τα Νικάνδρου Θηριακά και Αλεξιφάρμακα. by Νίκανδρος Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1976 . xv+137 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγόρευση του καθηγητή Herbert Hunger σε επίτιμο διδάκτορα φιλοσοφίας:   Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1999 . 73 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη και οι γείτονές της στις βυζαντινές πηγές. Γενική θεώρηση. by Δετοράκης, Θεοχάρης Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2013 . 18 σ. , Τόμος Δ΄ συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου, σ.41-58 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ζήτημα της επικείμενης εκπαιδευτικής μεταρρυθμίσεως.   Publication: Αθήνα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 1959 . 18 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέτες για την ελληνική γλώσσα=Studies in greek linguistics.   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2002 . 2 τ. , Τόμος Α: [Υπότιτλος] «Πρακτικά της 22ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 27-29 Απριλίου 2001». Τόμος Β: [Υπότιτλος] Υπολογιστική γλωσσολογία=computational linguistics. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δ΄ συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου. 20-22 Σεπτεμβρίου 2002, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή. Εισηγήσεις, ερευνητικά-μεταπτυχιακά προγράμματα, περιλήψεις ανακοινώσεων.   Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2003 . 279 σ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha