Αυτόγραφοι επιστολαί και ενέργειαι του Μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως, είτα Σερβίων και Κοζάνης Φωτίου, προς απόδοσιν εις τα Πατριαρχεία της υπό των Βουλγάρων (1894) καταληφθείσης Σταυροπηγιακής επί της Ροδόπης Μονής της Παναγίας της Πετριτσονιτίσσης (Βατσκόβου) / by Αποστολίδης, Κοσμάς Μυρτίλος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1938 . 62 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 10 (1938) 64-125. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις Μιχαήλ Βαλαβάνωφ περί της Μονής της Πετριτσονιτίσσης / by Αποστολίδης, Κοσμάς Μυρτίλος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1938 . 30 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 9 (1938) 137-166. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στίχοι παραινετικοί του Φιλιππουπόλεως Παϊσίου προς τους μοναχούς της Μονής Πετριτσονιτίσσης / by Αποστολίδης, Κοσμάς Μυρτίλος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1944 . [2] σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 20 (1944) 124, 136. Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παλαιογραφική εκδρομή εις την μονήν Μπατσκόβου / by Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν. Publication: Εν Αθήναις Θρακικό Κέντρο, 1955 . 6 σ. , Μελέτη δημοσιευμένη στο περιοδικό : "Θρακικά", 23 (1955) 10-16. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha