Ανάγλυφον Αγίου Γεωργίου εξ Ηρακλείας της Προποντίδος / by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό :"Θρακικά", 1 (1928) 33-37. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ηράκλεια κατά το τέλος του 17ου αιώνος / by Σ., Α. Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 3 σ. ; , Δημοσιευμένο στο περιοδικό :"Θρακικά", τ.1, τχ.Γ΄-Δ΄ (1928) 326-328. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αντίτυπον Περινθιακόν ενός χαλκίνου του Ηρακλείου / by La Coste - Messelifre, P. de Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1929 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 2 (1929) 265-274 Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της Ηρακλείας / by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1942 . 21 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 17 (1942) 358-378. Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Heraclaea Sacra/ by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1942 . 40 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 17 (1942) 379-418. Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν Ηρακλείας / by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1955 . 30 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 23 (1955) 17-46. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησία Ηρακλείας / by Λαμπουσιάδης, Γεώργιος Ιακ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1955 . 19 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 23 (1955) 47-65. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ηράκλεια της ανατολικής Θράκης και το προσκύνημα του "Αϊ Γιώργη του Αρακλειανού" : by Κατή, Ελένη Publication: Θεσσαλονίκη : Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 2019 . 23 σ. , Δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.64 (2019), 177-200 Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha