Βολερόν / by Άμαντος, Κ. Ι. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1929 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 2/1 (1929) 124-126 Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μητρόπολις Μορραχριδών / by Άμαντος, Κ. Ι. Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1938 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 10/1 (1938) 52 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σημερινή διοίκησις Θράκης   Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1931 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", Παράρτημα του Γ΄ τόμου (1931) 256 Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δυτική Θράκη κατά τον Εβλιγιά Τσελεπήν, περιηγητήν του XVII αιώνος / by Τσελεμπή, Ελβιγιά Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1933 . 16 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 4 (1933) 113-128. Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Δυτική Θράκη κατά τον Εβλιγιά Τσελεπήν, περιηγητήν του XVII αιώνος / by Celebi, Evliya Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1934 . 39 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 5 (1934) 179-217 Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επισκοπικοί κατάλογοι των επαρχιών της Ανατολ[ικής] και Δυτ[ικής] Θράκης / by Γερμανός, Μητροπολίτης Σάρδεων Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1935 . 100 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 6 (1935) 37-136. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρανέστιοι αρχαιότητες / by Μπακαλάκης, Γιώργος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1937 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 8 (1937) 15-32 Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκ Διδυμοτείχου αναθηματική στήλη Πλωτ(ε)ινοπολιτών / by Κουρτίδης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο Αθηνών, 1937 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Θρακικά", 8 (1937) 190-195. Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εν Διδυμοτείχω ανευρεθείσα αναθηματική επιγραφή Πλωτινοπολιτών / by Βαφείδης, Νικόλαος Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο Αθηνών, 1937 . 15 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Θρακικά", 8 (1937) 196-210. Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εφημερίδες εκδιδομέναι εν Δυτική Θράκη (κατά Σεπτέμβριον 1936)   Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1937 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 8 (1937) 438. Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοτικά τραγούδια της Θράκης / by Σταμούλη-Σαραντή, Ελπινίκη Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1939 . 281 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 11 (1939) 1-281. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εφημερίδες εκδιδόμεναι εις την Δυτικήν Θράκην (Κατά το 1938) / by Κουρτίδης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1939 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 12 (1939) 399. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha