Βυζαντιναί μελέται : Διεθνής Επιστημονική Επετηρίς Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Ερεύνης /   Publication: Αθήνα: Κοινωφελές Βυζαντινό Πολιτιστικό Ιδρυμα Αγγ. Θ. Νεζερίτη, . 712 σ. : , Πρακτικά του "7ου Διεθνούς Βυζαντινού Επιστημονικού Συνεδρίου" 21x14 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσωπογραφικό λεξικό της μεταβυζαντινής Πάρου / by Αλιπράντης, Νίκος Χρ. Publication: Αθήνα : Χ.ε., 2015 . 550 σ.: 25x18 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οργάνωση των αγιορειτικών μετοχίων στην υστεροβυζαντινή Λήμνο / by Γουματιανός, Άγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2009 . 23 σ. , Δημοσιευμένο στο περ. "Βυζαντινά", τόμος 29 (2009) 259-282. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμπληρωματικά για την Ιστορία Πτωχολέοντος / by Κεχαγιόγλου, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 12 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 34 (1982-83) 356-368 24x17 εκ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πτώσις του Βυζαντίου ως αφετηρία αναγεννήσεως του ελληνικού δικαίου / by Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1953 . 38 σ. ; , Ανάτυπο από τη "Θέμις", τχ.ΞΔ (1953) 18x13 εκ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο δικέφαλος αετός ιδία ως σύμβολον ή ως θέμα κοσμήσεως κατά την βυζαντινήν και μεταβυζαντινήν μέχρι των νεωτέρων χρόνων περίοδον / by Σπυριδάκης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1973 . 14 σ. ; , Ανάτυπο από "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", (1973) 162-176 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεταβυζαντινή ποίησις : Ροδιακή, Κυπριακή, Κρητική / by Μπουμπουλίδης, Φαίδων Publication: Αθήνα : "Εστία", . 203 σ. ; 24x17 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικές μεταβυζαντινές επιγραφές από το Μελένικο και την περιοχή του / by Trifonova, Alexandra Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών, 2018 . 36 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σερραϊκά Σύμμεικτα", 4 (2018) 73-108. Date:2018 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχόλια σε μεταβυζαντινές επιγραφές της Ραψάνης / by Παπαθανασίου, Ευάγγελος Αθ. Publication: Λάρισα: Μορφωτικός Σύλλογος Ραψάνης, 1919 . 50 σ.: , Δημοσιευμένο στο "Ο τόπος και οι άνθρωποι: Πρακτικά Γ΄ ιστορικού συνεδρίου Ραψάνης. Ραψάνη 28-29 Ιουλίου 2018", σ. 135-180. 29x21 εκ. Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μία μεταβυζαντινή επιγραφή / by Βολίδης, Θεμιστοκλής Π. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1926 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών"(1926) 335-336 Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μελισσοκομία στον ελλαδικό χώρο, κατά τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους : by Χριστοπούλου-Αλετρά, Ελένη Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1999 . 17 σ.; , Άρθρο από το "ΙΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 45-62 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Reimbildung in der spät- und postbyzantinischen Volksliteratur / by Pochert, Cornelia Publication: Köln : Romiosini, 1991 . 279 σ. ; , Το "Παράρτημα" (σ. 133-279) περιέχει στα ελληνικά το "Συναξάριον του τιμημένου γαϊδάρου" και " Γαϊδάρου, λύκου και αλεπούς, λύκου και αλεπούς διήγησις ωραία" (two versions of The Synaxarion of the honorable donkey) σε αντικρυστές σελίδες, καθώς και λίστα ομοιοκαταληξιών διαφόρων έργων. 21x14 εκ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση του ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ζερβάτι του Αργυροκάστρου / by Θώμος, Πύρρος Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 2001 . 24 σ. : , Δημοσιευμένο στο : "Μνημείο και Περιβάλλον", 7 (2001) 123-146 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες του Βελβεντού / by Σαββοπούλου-Κατσίκη, Ξανθή Publication: Θεσσαλονίκη : Δήμος Βελβεντού, 1994 . 22 σ. : , Δημοσιευμένο στο "Βελβεντό, χθες, σήμερα, αύριο : Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου, Βελβεντό, 5,6,7 Νοεμβρίου 1993", σ. 158-179 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha