Χρυσόβουλλα και τυπικά περί του Αγίου Όρους των αειμνήστων Βυζαντινών Αυτοκρατόρων: by Χατζηιωάννου, Ιωάννης Χρ. Publication: Αθήνα: Τιλπερόγλου, Νικόλαος, 1939 . 72 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύμμικτα: by Ζήσιος, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1892 . δ'+103 σ. , Πόπη Πολέμη: αρ. 4131. Περιέχει σημειώσεις του Στ. Ν. Δραγούμη. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1892 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη: by Σάθας, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Venezia: Τύποις του Χρόνου, 1872 . ρλη+(2)+314 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Χρυσόβουλα και γράμματα των Οικουμενικών Πατριαρχών ανήκοντα εις τους Φιλαδελφείας Μητροπολίτας Υπερτίμους και Εξάρχους Πατριαρχικούς και προέδρους πνευματικούς της Ενετίηση των Ορθοδόξων κοινότητος. by Βελούδος, Ιωάννης Publication: Venezia: Φοίνιξ, ο, 1893 . 120 σ. Date:1893 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ιγνάτιος Καλόθετος ιδρυτής του ναού του Αγίου Βλασίου στη Μεγίστη Λαύρα / by Παπαζώτος, Θανάσης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1979 . 4 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΘ΄ (1979) 426-429 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πατμιακά Α΄: by Βρανούση, Έρα Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1964 . 21 σ.: , Τόμος 33 (1964) 52-69 | Περίληψη στα γαλλικά. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κοινωνικοοικονομική ιστορία της Χίου: by Μπελλές, Χρήστος Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 221 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημήτριος Δούκας Καβάσιλας και άλλα προσωπογραφικά εξ ανεκδότου χρυσοβούλλου του Καντακουζηνού / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1962 . 23 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 17 (1962) 1-23 24x17 εκ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κριτική έρευνα : επί του χρυσόβουλου λόγου Nr. ΧΧΙΙ, αφορώντος την εν Αγίω Όρει Μονήν Ζωγράφου / by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1939 . 16 σ. ; 24x17 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί του εν τη μονή Ολυμπιωτίσσης φυλασσόμενου χρυσόβουλου Ανδρόνικου του Παλαιολόγου / by Παπαδόπουλος, Ιωάννης Β. Publication: Χ.τ. : χ.ε., 1929 . 8 σ. ; , Ανάτυπο από το "Byzantinische Zeitschrift", τ.30 (1929) 24x17 εκ. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρυσόβουλλον Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Πρωτόγραφον και ανέκδοτον, δι' ου επικυρούνται δωρεαί εις τους υιούς του Γεμιστού (1449) / by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1928 . 30 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 1/2 (1928) 371-400 Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πλήρες κείμενον του υπέρ της εν Αγίω Όρει του Άθω Ιεράς Μονής του Αγίου Διονυσίου Χρυσοβούλλου του Αυτοκράτορος Τραπεζούντος Αλεξίου Γ΄ Μεγάλου Κομνηνού εν έτει 1375   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1950 . 4 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Ποντιακή Εστία" τχ.4 (1950) σ. 195-198 Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha