Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι: by Καρπόζηλος, Απόστολος Publication: Αθήνα: Κανάκη, 1997 . 2 τ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη : Βυζαντινά ανέκδοτα : by Σάθας, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Venezia: Τύποις του Χρόνου, 1872 . ρλη+(2)+314 σ. Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεσαιωνική βιβλιοθήκη : Μιχαήλ Ψελλού Ιστορικοί Λόγοι, Επιστολαί και άλλα ανέκδοτα / by Ψελλός, Μιχαήλ Publication: Εν Παρισίοις : Maisonneuve et cie, 1876 . πδ΄+605 σ. , Περιέχει σφραγίδα "Ο εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος". Date:1876 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη : Χρονογράφοι βασιλείου Κύπρου : by Σάθας, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Venezia: Τύποις του Χρόνου, 1873 . ρξδ΄+630 σ. +θ΄ πίν. , Περιέχει σφραγίδα "Ο εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος". Date:1873 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη: Καισάριος Δαπόντες, Σέργιος Μακραίος, Αναστάσιος Γόρδιος, Δημήτριος Προκοπίου, Αλέξανδρος Τυρναβίτης, Κατάλογοι επιστολών ανεκδότων, πατριαρχικά έγγραφα, κατάλογος Μαρτύρων / by Σάθας, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Venezia: Τύποις του Χρόνου, 1872 . ριγ΄+642 σ. , Περιέχει σφραγίδα "Ο εν Στρωμνίτση Φιλομάθεια". Οι σελίδες 513-642 είναι φωτοτυπημένες. Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη : Μιχαήλ Ψελλού : εκατονταετηρίς βυζαντινής ιστορίας (976-1077) / by Σάθας, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Εν Παρισίοις: Maisonneuve et Cie, 1874 . cxix+462 σ. Date:1874 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Recueil des historiens des Croisades. Historiens Grecs. [Tome premier-Pars secunda] by Ατταλειάτης, Μιχαήλ Publication: Paris: Imprimerie Nationale, 1875 . xxiv+154+668 σ. , Δεμένο μαζί με το δεύτερο μέρος, το οποίο έχει ξεχωριΣτη αρίθμηση. " Scriptores Graeci bellorum a Francis dei signa sequentibus in Syria susceptorum." 6x25 εκ. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Cronicari si istorici Romani din Transilvania by Lupas, Ioan Publication: Craiova: Scrisul Romanesc, 1933 . 2 τ.: Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ανδρέου Λιβαδηνού βίος και έργα. by Λαμψίδης, Οδυσσέας Publication: Αθήνα: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1975 . 309 σ.: , Τόμος Αρχείο του Πόντου. Παράρτημα; 7 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέα ιστορία: by Ζώσιμος Publication: Θεσσαλονίκη: Θύραθεν, 2007 . 447 σ.; Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Zur kritik des Johannes von Antiochia by Σωτηριάδης, Γεώργιος Publication: Leipzig: Teubner, Β. G., 1887 . 129 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1887 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ephraem aenii historia chronica by Εφραίμ Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1990 . lx+457 σ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μιχαήλ Ψελλός by Κριαράς, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Βυζαντινά: Επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, 1972 . 78 σ. , Υπάρχει αφιέρωση Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρόβλημα του συνεχιστή της χρονογραφίας του Ιωάννη Σκυλίτση / by Τσολάκης, Εύδοξος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1964 . 4 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 18 (1964) 79-83 24x17 εκ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Eine Konjektur zu Johannes Malalas / by Χρυσός, Ευάγγελος Publication: Graz : Verlag Hermann Bohlaus Nachf., 1966 . 6 σ. ; , Ανάτυπο από το "Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinischen Gesellschaft", τ.15(1966) 147-152 24x17 εκ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τρεις άγνωστοι κώδικες του Χρονογράφου / by Άμαντος, Κ. Ι. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1928 . 16 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 1/1 (1928) 45-70. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha