Μαθήματα ανοργάνου και οργανικής Χημείας by Συνοδινός, Ελευθέριος Ε. Publication: Αθήνα: Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών, 1951 . 3+326 σ. Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χημεία by Πεχλιβανίδης, Ιορδάνης Κ. Publication: Αθήνα: Ίδρυμα Ευγενίδου, 1960 . xv+144 σ.: Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θέματα νεωτέρας χημείας: by Φράσσαρης, Θωμάς Publication: Αθήνα: χ.ε., 1975 . 292 σ.: Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Vergleich des Kristallchemischen Verhaltens von Nb und Ta in chemisch analogen oxydverbindungen=Σύγκρισις της κρυσταλλοχιμικής συμπεριφοράς του Nb και Ta εις χημικώς αναλόγους οξειδιακάς ενώσεις. by Πανάγος, Αθανάσιος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1964 . 79 σ. , Τόμος 25-1(1964) Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών Τόμος 14: by Weiss, Egon Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1949 . 8 χ.α.+28+9+42+21 σ. , Τόμος 14(1949) Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών Τόμος 22: by Ισαακίδης, Κ.Α. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1957 . 8 χ.α.+20+240+36 σ. , Τόμος 22(1957) Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τεσσαρακονταετηρίς του Αναστάσιου Κ.Χρηστομάνου   Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1906 . 47 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Anastasios C.Christomanos ein Lebensbild   Publication: Αθήνα: Χιώτης, Νικόλαος, 1916 . 20 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Noch ein kleiner Beitrag zum Thema über die chemischen Kenntnisse der alten Griechen by Ρουσόπουλος, Ο. Α. Publication: Leipzig: Vogel, F. C. W., 1909 . 5 σ. , Τόμος Archiv für die Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, Band 1, 287-2 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιατρική γνώση στα πρώτα νεοελληνικά βιβλία χημείας της προεπαναστατικής περιόδου. by Καραμπερόπουλος, Δημήτριος Απ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1996 . 21 σ.: , Τόμος "Πρακτικά: Η ιστορική εξέλιξη της χημείας στην Ελλάδα: 14-15 Οκτ. 1994", σ.137-151 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χημείας επιτομή: by Adet, Pierre Auguste Publication: Wien: Βενδότης, Γεώργιος, 1808 . οστ'+240 σ. , 19x11.5 … «υπό Πέτρου Αυγούστου Αδήτου Επάρχου της Νιβερνησίας, Μεταφρασθείσα δε, και μετά τινων προσθηκών εκδοθείσα, υπό Κ. Μ. Κούμα Λαρισσαίου. Εν Βιέννη της Αυστρίας. Εκ της τυπογραφίας Γεωργίου Βενδώτου, ΑΩΗ.». Γκίνης-Μέξας Α/523. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1808 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha