Ιστορία των κρατών της Χερσονήσου του Αίμου 1908-1914 by Βλάχος, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων, 1954 . τ. , Υπάρχει ο τόμος Α' Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Peninsule des Balkans: by Laveleye, Emile De Publication: Paris: Librairie Félix Alcan, 1886 . 2 τ. Date:1886 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
La Ρéninsule Balkanique: by Lamouche, Léon Publication: Paris: Librairie PaulVollendorff, 1899 . 315 σ. , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Balkan-Haiduken by Rosen, Georg Publication: Leipzig: Brodhaus, 1878 . x+336 σ. Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Documents diplomatiques : les événements de la péninsule Balkanique:   Publication: Bucuresti: Imprimerie de l'État, 1913 . x+199 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Der Kampf um den Balkan: by Bathe, Rolf Publication: Berlin: Gerhard Stalling Verlagsbuchhandlung, 1942 . 316 σ.: Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Deutschtum in Sud-Ost-Europa by Schneefuss, Walter Publication: Leipzig: Wilhelm Goldmann, 1939 . 157 σ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύντομη επισκόπηση της ιστορίας των Αρμενταρίων της Μικρευρώπης: by Λιάκου, Σωκράτης Publication: Θεσσαλονίκη: Σφακιανάκης, Εμμ. και Υιοί, 1974 . 50 σ.: Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Romanii din Peninsula Balcanica by Diamandi-Aminceanul, Vasile Publication: Bucuresti: Institul de Arte Grafice, 1938 . 265 σ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Problema scoalei Romanesti din Balcani by Tovaru, S. Publication: Bucuresti: Tipografia "Cultura", 1934 . 119 σ. , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les voyageurs Francais dans l'Orient Européen by Iorga, Ν. Publication: Paris: Boivin et Cie, 1928 . 128 σ. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σκαριφήματα εκ του ανά τον Αίμον ταξειδίου μου / by Φιλαδελφεύς, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: Εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας Ν. Γ. Ιγγλέση, 1891 . 80 σ. ; 19x13 εκ. Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Aventures de voyage, tableaux, récits et souvenirs du Levant / by Royer, Alphonse Publication: Paris: Librairie de Dumont, 1837 . 2 τ. ; 22x14 εκ. Date:1837 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Par dela l'Adriatique et les Balkans by Hamard, Abbé Publication: Paris: Delhomme et Briguet, 1890 . viii+402 σ.: Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Narrative of a journey across the Balcan : by the two passes of selimno and pravadi ; also of a visit to Azani and other newly discovered ruins in Asia Minor in the years 1829-30 / by Keppel, George Publication: London : H. Colburn & R. Bentley 1831 . 2 τ. ; 23x21 εκ. Date:1831 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Travels in the slabonic provinces of Turkey in Europe by MacKenzie, G. Muir Publication: London: Strahan, Alexander, 1866 . xxxii+688 σ.: Date:1866 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Balkans from within / by Wyon, Reginald Publication: London: J. Finch & co., 1904 . xviii+475 σ.: 23x14 εκ. Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα όρια του ελληνισμού εις την Βαλκανικήν by Ξανάλατος, Διογένης Publication: Αθήνα: χ.ε., 1945 . 57 σ.; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η Χερσόνησος του Αίμου ως περιοχή σύγκλισης των πολιτισμών στο παράδειγμα του δικαίου / by Μπουζιάς, Αστέριος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο & ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο (μέρος Β)", σ. 501-522 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμμαχική προσέγγισις των τεσσάρων χριστιανικών κρατών της χερσονήσου του Αίμου κατά το έτος 1912: by Βλάχος, Νικόλαος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 29 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha