Θεολογία και διαπροσωπικαί σχέσεις κατά τον Μέγα Φώτιον / by Γιούλτσης, Βασίλειος Τ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1974 . 186 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Photii Patriarchae lexicon: by Θεοδωρίδης, Χρήστος Publication: Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1982 . lxxxii+462+(10) σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το λεξικό του Φωτίου: by Τσαντσάνογλου, Κυριάκος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1967 . 119 σ. , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Φωτίου ομιλίαι / by Φώτιος Α', Οικουμενικός Πατριάρχης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1959 . ιδ+128+8χ.α.+269 σ.: 24x17 εκ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Φωτίου του σοφωτάτου και αγιωτάτου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Επιστολαί: by Φώτιος Α', Οικουμενικός Πατριάρχης Publication: Εν Λονδίνω : D. Nutt, 1864 . (4)+583 σ. ; , Το δεύτερο αντίτυπο της δωρεάς της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας φέρει σφραγίδες: «Βιβλιοπωλείον Π. Γ. Μάϊμου εν Σύρω» και «Σεράπειον Αναγνωστήριον εν Αλεξανδρεία» 28x22 εκ. Date:1864 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φώτιος: by Ζάνος, Πέτρος Α. Publication: Κωνσταντινούπολη: Βυζαντίδος (Κωνσταντινούπολη), 1864 . 58 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1864 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ακάθιστος Ύμνος. Οι Ρώς και ο Πατριάρχης Φώτιος. by Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1903 . 88 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φωτίειος Βιβλιοθήκη ήτοι επίσημα και ιδιωτικά έγγραφα και άλλα μνημεία σχετικά προς την ιστορίαν του Οικουμενικού Πατριαρχείου μετά γενικών και ειδικών προλεγομένων. Μέρος πρώτον και δεύτερον] by Γεννάδιος Αραμπατζόγλου, Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως Publication: Κωνσταντινούπολη: Βακαλόπουλος, Τάσσος, 1933 . 2 τ. , Οι δύο τόμοι επίτομοι. Τόμος Α΄, σ. ιστ΄+248. Τόμος Β΄, σ. ιε΄+272. | Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Photius et ecclesia Romana: by Hofmann, Georg Publication: Rome: Pontificia Universita Gregoriana, 1932 . 52 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Le schisme de Photius: by Dvornik, Francis Publication: Paris: CERF., 1950 . 665 σ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α successful council of Union: by Meijer, Johan Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1975 . 293 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παραινέσεις του Φωτίου στον Ηγεμόνα των Βουλγάρων Μιχαήλ / by Σιαμάκης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς, 2006 . 5 σ. , Τόμος: "Ο κόσμος της ορθοδοξίας στο παρελθόν και στο παρόν", σ. 287-292. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φώτιος ο μεγάλος ανθρωπιστής by Τατάκης, Βασίλειος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης (Εκδότης), 1958 . 32 σ. , Τόμος "Κυρίλλω & Μεθοδίω τόμος εόρτιος επί τη χιλιοστή και εκατοστή ετηρίδι", σ. 79-111 Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φωτιακά. by Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. Publication: Sankt Peterburg: Kirsbaum, V., 1897 . 16 σ. , Φωτοτ. Ανατύπωση: Αθήνα, Ν. Καραβίας, 1966. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κρίσεις επί τινών σημείων της πολιτικής του Φωτίου. by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1959 . 21 σ. , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνήμη Αγίων Γρηγορίου και Θεολόγου και Μεγάλου Φωτίου Αρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπόλεως:   Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1994 . 671 σ.: Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The patriarch Photius in the light of recent research / by Dvornik, Francis Publication: Munchen : X.ε., 1958 . 56 σ. ; , Ανάτυπο από "Berichte zum XI. Internationalen Byzantinisten-Kongreb", τόμ. III, σ. 1-56 24x17 εκ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha