Φυσική by Κασσάπης, Δημήτριος Σ. Publication: Αθήνα: Ίδρυμα Ευγενίδου, 1960 . xvi+298 σ.: Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανθολογία αρχαίων κειμένων: by Σταμάτης, Ευάγγελος Σ. Publication: Αθήνα: Ρόδης, Γ., 1960 . 107 σ.: Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les sciences mathématiques et physiques a travers le fonds ancien de la bibliothéque de l’ Université de Liége by Sauvenier-Goffin, Elisabeth Publication: Louvain: BibliOtheca Universitatis Leodiensis, 1958 . 2 τ. , Premiére partie: De l’ antiquité a la fin du seiziéme iécle euxieme partie: Les XVIIe et XVIIIe siécles. Liége: George Michiels, 1961 Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το μυστηριώδες σύμπαν. by Jeans, James Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1931 . 224 σ.: , Σφραγίδες «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Phenomenological analysis of mechanical and optical behaviour of rheo-optically simple materials. by Θεοχάρης, Περικλής Σ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1975 . 83 σ. , Τόμος 36(1975) | Περίληψη στα ελληνικά. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Basic properties of meridional and sagittal caustics from conic reflectors. by Θεοχάρης, Περικλής Σ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1977 . σ. 52 σ. , Τόμος 40(1977) τχ.2 | Περίληψη στα ελληνικά σ. 49-52. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
On a general theory of failure for the anisotropic matter. by Θεοχάρης, Περικλής Σ. Publication: Αθήνα: Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 1997 . 141 σ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
On a generel theory of anisotropy of matter. The spectral decomposition of the compliance tensor: by Θεοχάρης, Περικλής Σ. Publication: Αθήνα: Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 1999 . 103+σ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Νευτώνεια φυσική και διάδοσή της στον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο: by Βλαχάκης, Γιώργος Ν. Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1996 . 271 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα αρέσκοντα τοις φιλοσόφοις: by Βούλγαρις, Ευγένιος Publication: Wien: Βενδότης, Γεώργιος, 1805 . vi+432 σ.+1χ.α.+φ.20χ.α: , Γκίνης Α΄ 377 …φιλοτίμω δαπάνη εκδοθέντα των τιμιωτάτων, και φιλογενών αυταδέλφων ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ ». | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1805 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Γραμματική των φιλοσοφικών επιστημών ή Σύντομος ανάλυσις της Πειραματικής Νεωτέρας Φιλοσοφίας κατ' ερωταπόκρισιν Συγγραφείσα μεν παρά του Άγγλου Βενιαμίν Μαρτίνου νυν δε το πρώτον εκδοθείσα εις την κοινήν Τών Ελλήνων διάλεκτον, και μετά πλείστων Σημειωμάτων επαυξηνθείσα παρά Ανθίμου Γαζή Αρχμδτ Θετταλομάγνητος. Αφιερωθείσα τη τιμία Αδελφότητι των Κυρίων Ζωσιμάδων. Τόμ. Α] by Martin, Benjamin Publication: Wien: Schrambel, Franz Anton, 1799 . iii-ix+3χ.α.+362 σ.: , Τόμος Α΄. 19,5x11,5 εκ. Αντίτυπο ακέφαλο και κολοβό. Λείπουν οι σ.Ι-ΙΙ, 363-364 και οι πίνακες α΄, δ΄, ιδ΄-ιε΄. ΠΑΠ Ι 3796 /ΛΑΔ.Γ ΙΙ 150/ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΥΠΑ ΕΜΣ 168. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1799 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιτομή Φυσικής εις τρία μέρη διηρημένη προς χρήση των φιλομαθών Νέων by Δάρβαρις, Δημήτριος Ν. Publication: Wien: Zweck, J. Β., 1812 . ιβ'+144+(12)+228+176 σ.: , Γκίνης-Μέξας Α/700, 756. Τόμ. Ι-ΙΙΙ (μαζί δεμένοι) | Δωρεά Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας Date:1812 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοιχεία Φυσικής: by Λάκων, Β. Publication: Αθήνα: Αντωνιάδης, Κ., 1873 . ιδ+360 σ.: , Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1873 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πειράματα φυσικής : μετ' εικόνων / by Αιγινήτης, Βασίλειος Publication: Αθήνα : Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1905 . 99 σ. : 18x12 εκ. Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha