Η "Πρώτη φιλοσοφία" του Al-Kindi: by Bari, Faten Ampdel Azim Ampdel Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1979 . 215 σ. , Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μélanges de philosophie Juive et Arabes. by Munk, S. Publication: Paris: Vrin, J., 1955 . 536+76 σ. , Δωρεά Πασχάλη Καραπάλη Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le systeme du monde: by Duhem, Pierre Publication: Paris: Herman et Fils, 1916 . 276 σ. , Κολοβό. Λείπουν οι σελ. 1-320, υπάρχουν οισ. 321-597 | Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Al Kindi Islam-Varia] by Μüller, August Publication: Χ.τ.: χ.ε., . [127] σ. , 1. Die griechischen Philosophen in der arabischen Überli+eferung. Halle, 1873. [Ανάποδα δεμένο]. La philosophie islamique: les écoles orientale et occidentale. χ.ε.σ.. Von Alexandrien nach Bagdad. Le probléme de la foi et des oeuvres en Islam. Theologie des Aristoteles. Kindi wider die Trinitäta in Orientali+sche. Das Erbe der Antike im Orient und Okzident. | Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les sources gréco-arabes de l'augustinisme avicennisant. by Gilson, Etienne Publication: Paris: Archives d'histoire doctrinale et li+ttéraire du moyen age, 1930 . 158 σ. , Τόμος (1929-30) 1-158 | Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Melanges de philosophie Juive et Arabes. by Munk, S. Publication: Paris: Vrin, J., 1955 . [536+76] σ. , Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die sogenannte Theologie des Aristoteles: by Dieterici, Friedrich Publication: Hildesheim: Olms, Georg, 1969 . [224] σ. , Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha