Το χρονικόν του «Παρνασσού»: by Βοβολίνης, Κων. Α. Publication: Αθήνα: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, 1951 . ιστ΄+620 σ. , Υπάρχει αφιέρωση Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εορτασμός εκατονταετηρίδος 1865-1965.   Publication: Αθήνα: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, 1966 . 56 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί Ιωάννου Καρασούτσα και των ποιήσεων αυτού. Λόγος απαγγελθείς εν τω Φιλολογικώ Συλλόγω Παρνασσώ τη 19 Απριλίου 1874 / by Βλάχος, Άγγελος Σ. Publication: Αθήνα: Τύποις Εφημερίδος των Συζητήσεων, 1874 . 40 σ. ; 18x14 εκ. Date:1874 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
«Αγαθούς πολίτας και τιμίους εργάτας»: by Ζιώγου-Καραστεργίου, Σιδηρούλα Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2006 . 15 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκης εκπαιδευτικά: 19ος και 20ος αιώνας", σσ.435-449 | Πρωτοδημοσιεύτηκε στον τόμο: «Πρακτικά ΙΖ Πανελλήνιου Ιστορικού Συνεδρίου (31 Μαϊου-2 Ιουνίου 1996)». Θεσσαλονίκη, 1997, σσ. 335-353. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις πεπραγμένων της Εφορείας του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» διά το έτος 1956-1957.   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1957 . 32 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέτη. Πώς ακριβώς ιδρύθη η Σχολή των Απόρων Παίδων υπό του Φιλλολογικού Συλλόγου Παρνασσού / by Λεβίδης, Νικόλαος Δ. Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1933 . 12 σ. Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha