Ο ελληνικός προεπαναστατικός τύπος: by Κουμαριανού, Αικατερίνη Publication: Αθήνα: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1995 . 227 σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο φιλολογικός περιοδικός τύπος (1890-1919) / by Χριστοφίδης, Λουκάς Ν. Publication: Αθήνα : Μπάυρον, 1983 . 94 σ.: 20x13 εκ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρουσία : επιστημονικό περιοδικό του Συλλόγου Ε.Δ.Π. Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών/   Publication: Αθήνα : Χ.ε., 1985 . 3 τ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Πασχαλινό Λεύκωμα   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου : Εκδοτική Εταιρία "Γράμματα", 1926 . 1 τ. Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Eikasmos = Εικασμός :   Publication: Bologna : Universita di Bologna, 1990 . 27 τ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (27),

Actions: Add to cart
Ελληνικά : ιστορικόν περιοδικόν δημοσίευμα /   Publication: Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών ; Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1928 . 66 τ.+2 τχ. , Το περιοδικό στη δεύτερη περίοδο εκδίδεται από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Ο τόμος 15(1957) : τιμητικός τόμος Σωκράτους Κουγέα Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (52), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (9), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (12), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (55), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μοριάς: Τριμηνιαίο λογοτεχνικό, λαογραφικό, ιστορικό περιοδικό /   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1995 . 1 τχ..; 24x17 εκ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνάντηση: Ένα περιοδικό για την παράδοση, τη ζωή και το όραμα /   Publication: Θεσσαλονίκη: Βιβλιοπωλείο "Συνάντηση", 1990 . 2 τχ.; 21x14 εκ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Poétique: Revue de théorie et d’analyse littéraires   Publication: Paris: Centre National des Lettres, 1975 . 1 τχ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Études de Lettres: Revue de la Faculte des Lettres Universite de Lausanne   Publication: Lausanne, Société des Études de Lettres, 1986 . 1 τχ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha