Δίγλωσση παλαιογραφία και μελωδοί-υμνογράφοι του κώδικα των Αθηνών 928 by Jakovljevic, Andrija Publication: Λευκωσία: Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 1988 . (4)+227+ιζ+(19) σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινή υμνογραφία: by Μητσάκης, Καρυοφίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1971 . 4 χ.α.+589 σ.: Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Συμβολαί εις την ιστορίαν της παρ' ημίν εκκλησιαστικής μουσικής: και οι από των αποστολικών χρόνων άχρι ημερών ημών ακμάσαντες επιφανέστεροι μελωδοί, υμνογράφοι, μουσικοί και μουσικολόγοι / by Παπαδόπουλος, Γεώργιος Ι. Publication: Εν Αθήναις: Τυπογραφείον και Βιβλιοπωλείον Κουσουλινού & Αθανασιάδου, 1890 . 592 σ. , Στη σ. δ΄ υπάρχει υπογραφή του συγγραφέα. Στις σ. 577-592 δημοσιεύεται "Κατάλογος Συνδρομητών". Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Νικόλαος Μαλαξός, πρωτόπαπας Ναυπλίου, και το συγγραφικό του έργο by Στρατηγόπουλος, Δημοσθένης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2008 . 405 σ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha