Δίγλωσση παλαιογραφία και μελωδοί-υμνογράφοι του κώδικα των Αθηνών 928 by Jakovljevic, Andrija Publication: Λευκωσία: Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 1988 . (4)+227+ιζ+(19) σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πανδέκτη της ιεράς εκκλησιαστικής υμνωδίας του όλου ενιαυτού. Τόμ. Β΄, Δ΄. by Λαμπαδάριος, Ιωάννης Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1851 . 2 τ. , Τόμ.Β΄. Περιέχων τα μαθήματα του Όρθρου, σ. (2)+856. Τόμ.Δ΄. Φυλλάδιον 1. Περιέχων όλα τα μαθήματα της Ιεράς Λειτουργείας, σ. (2)+906. τη σ. τίτλου και στο σώμα του βιβλίου σφργ. «Ελληνική Ένωσις Αισχύλος-Αρίων Αλεξανδρεια-Κανισκέρειον». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1851 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Ο υμνογράφος Γεράσιμος Μοναχός Μικραγιαννανίτης και οι ακολουθίες του σε αγίους της Θεσσαλονίκης: by Χρυσοστόμου, Γεώργιος Χ. Αρχιμανδρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκης, 1997 . 415 σ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί την ιεράν ασματικήν τέχνην των Ελλήνων: by Φωκαΐδης, Φωκάς Ν. Publication: Λευκωσία: Ελλήνες Φιλόμουσοι Λευκωσίας, 1986 . xvi+282 σ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινή υμνογραφία: by Μητσάκης, Καρυοφίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1971 . 4 χ.α.+589 σ.: Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οι οικοσιτέσσαρες [sic] οίκοι της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας. Εις την απλήν γλώσσαν παραφραστικώς μετεχθέντες / by Καλλονάς, Μελέτιος Ιερομόναχος Publication: Εν Βενετία: Ελληνικόν Τυπογραφείον του Αγίου Γεωργίου, 1865 . 72 σ.: 17x11 εκ. Date:1865 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
΄Υμνοι εκδιδόμενοι εκ πατμιακών κωδίκων μετά προλεγομένων...Τόμ. Α΄-Β΄. by Ρωμανός ο Μελωδός Publication: Αθήνα: Μυρτίδης, Μηνάς, 1952 . 2 τ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Hymnes: by Ρωμανός ο Μελωδός Publication: Paris: Les Editions du CERF, 1967 . 603 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ματθαίος Βλαστάρης και το υμνογραφικόν του έργο. by Πάσχος, Π. Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1978 . 300 σ.: Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Γεράσιμος Μοναχός Μικραγιαννανίτης: by Θεόκλητος Διονυσιάτης, Μοναχός Publication: Θεσσαλονίκη: Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκης, . 284 σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το έργον του υμνογράφου Γεράσιμου Μοναχού Μικρογιαννανίτου: by Χρυσοστόμου, Γεώργιος Χ. Αρχιμανδρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκης, 1997 . 220 σ. , Υπάρχει περίληψη στα αγγλικά Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Ακολουθία του Ανοσίου τραγογένη σπανού": by Καραναστάσης, Τάσος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2010 . 152 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρωμανός και Άγιος Δημήτριος: by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Μυρτίδη, 1955 . 51 σ. , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βασιλική υμνογραφία (6ος-10ος αι.) / by Αλυγιζάκης, Αντώνιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1991 . 76 σ.: , Δημοσιευμένο στο: Γ΄ Επιστημονικό συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη». Άπό της ιουστινιανείου εποχής έως και της Μακεδονικής δυναστείας : Ιερά Μονή Βλατάδων, 18-20 Οκτωβρίου 1989, σ. 185-261. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ανθρώπινα δάνεια εις το πρόσωπον του θείου λόγου εν τη ορθοδόξω ελληνική υμνογραφία. by Κορακίδης, Αλέξανδρος Σ. Publication: Αθήνα: Εκκλησία: Επίσημον δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1970 . 23 σ. , Τόμος ΜΖ (1970) Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεοτόκος εν τη ορθοδόξω υμνωδία / by Διονύσιος Ψαριανός, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Publication: Αθήνα : χ.ε., 1968 . 35 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παπαδιαμάντεια : ήγουν υμνογραφικά σχεδιάσματα : by Πάσχος, Στέφανος Publication: Αθήνα : Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, 1981 . 56 σ. ; 24x17 εκ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Εισόδια της Θεοτόκου: by Αναστασίου, Ιωάννης Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1959 . 111 σ. ; 29x21 εκ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Υμνηπόλος εράσμιος": Ο υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γεράσιμος Μοναχός Μικραγιαννανίτης: by Πάσχος, Π. Β. Publication: Άγιον Όρος: Σκήτη Μικράς Αγίας Άννης, 1992 . 40 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνήμη Πατρός Γερασίμου Μικραγιαννανίτου υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας: 5 Σεπτεμβρίου 1904 - 24 Νοεμβρίου (7 Δεκεμβρίου) 1991 by Πάσχος, Π. Β. Publication: χ.ε.σ. . 40 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha