Συνοπτική ιστορία των υπέρ της ελευθερίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος γενομένων ναυμαχιών διά των πλοίων των τριών νήσων ΄Υδρας, Πετσών και Ψαρών εν όλω τω διαστήματι του ελληνικού αγώνος. by Μιαούλης, Αντώνιος Α. Publication: Αθήνα: Τσουκαλάς, Γ. «Βιβλιοθήκη», 1956 . 119-201 σ. , Δεμένο μαζί με άλλο. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Συνοπτική αναγραφή χειρογράφων ελληνικών συλλογών by Πολίτης, Λίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνικά, 1976 . 106 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αρχείον της κοινότητος ΄Υδρας 1778-1832 by Λιγνός, Αντώνιος Publication: Πειραιάς: Σφαίρα, 1921 . 7 τ. , Τόμος Α'-Β': 1778-1802. Τόμος Γ': 1807-1809. Τόμος Δ'-Ε': 1810-1817. Τόμος ΣΤ'-Ζ': 1818-1821. Τόμος Η': 1822. Τόμος Θ': 1823. Τόμος Ι': 1824. Τόμος ΙΑ': 1825. Τόμος ΙΒ': 1826. Τόμος ΙΓ-ΙΔ': 1827. Τόμος ΙΕ-ΙΣΤ': 1829-1854 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Αρχεία Λάζαρου και Γεωργίου Κουντουριώτου. 1821-1832. by Λιγνός, Αντώνιος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1920 . 10 τ. , Τόμος Α': 1821-1823. Εν Αθήναις, 1920. Τόμος Β': 1824. Εν Αθήναις, 1921. Τόμος Γ': 1824 (Ιούλ.-Δεκ.). Εν Αθήναις, 1922. Τόμος Δ': 1825 (Ιαν.-Ιούν.).Εν Αθήναις, 1926. Τόμος Ε': 1825 (Ιούλ.-Δεκ.). Εν Αθήναις, 1925. Τόμος ΣΤ': 1793, 1801, 1821-1825 (Ιούλ.-Δεκ.). Εν Αθήναις: Εθνικό Τυπογραφείο, 1966. Τόμος Ζ':1826. Εν Αθήναις: Εθνικό Τυπογραφείο,1967. Τόμος Η':1827. Εν Αθήναις: Εθνικό Τυπογραφείο,1967. Τόμος Θ':1827, 1828, 1829. Εν Αθήναις: ΕθνικόΤυπογραφείο,1967. Τόμος Ι':1829-1831. Εν Αθήναις: Εθνικό Τυπογραφείο, 1969. Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10),

Actions: Add to cart
Ναυτικά, ήτοι ιστορία των κατά τον υπέρ ανεξαρτησίας της Ελλάδος αγώνα πεπραγμένων υπό των τριών ναυτικών νήσων, ιδίως δε των Σπετσών. by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα: Φιλαδελφεύς Χ. Νικολαΐδης, 1869 . 2 τ. , Επίτομο. Τόμ. Α΄ : σ. 440. Τόμ. Β΄ : σ. 524. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1869 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τα Υδραϊκά ή μέρος των εν ΄Υδρα σωζόμενων εγγράφων:   Publication: Αθήνα: Ανεξάρτητος, Ο, 1844 . η΄+139 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1844 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευρετήριο "Αρχείου της Κοινότητος ΄Υδρας": by Ζουρντού-Λεούση, Φίλια Publication: Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ύδρας, 1991 . 360 σ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μιαούλης προ της Επαναστάσεως / by Ράδος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Παρασκευάς Λεωνής, 1898 . 96 σ.: 16x10 εκ. Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του εποικισμού της Ύδρας by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Χατζηϊωάννου, Ε. Ι., 1934 . 215 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Αλβανοί κατά την κυρίως Ελλάδα και την Πελοπόννησον: by Λαμπρυνίδης, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Εστία, 1907 . 88 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνεργατικοί συνεταιρισμοί Αμπελακίων-Ύδρας-Σπετσών-Ψαρών by Φιλάρετος, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1927 . 57 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γενεαλογικά σημειώματα: by Μαυριδερός, Δημήτρης Publication: Αθήνα: χ.ε., 2012 . 208 σ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο επιστολές Υδραίων και Σπετσιωτών προς τον Φραγκίσκο Μοροζίνη (1659). by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Αθήνα: Μνημοσύνη: Ετήσιον περιοδικόν της Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού, 1973 . 5 σ. , Τόμος Δ' (1972-1973) 237-241 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά διορθόδοξου επιστημονικού συνεδρίου "Κωνσταντίνος ο Υδραίος-νεομάρτυρες προάγγελοι της αναστάσεως του γένους". Υδρα, 10-14 Νοεμβρίου, 2000   Publication: Ύδρα: Ιερά Μητρόπολις Υδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος και Τροιζηνίας, 2007 . 571 σ.: Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Idra : Κλίμαξ 1:   Publication: Firenze: Istituto Geografico Militare, 1941 . 1 σ. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομός Αττικής : Κλίμαξ 1:   Publication: Αθήνα: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1972 . 1 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Hydra bay, Spezzia, Dhoko & c. :Published according to act of Parliament at the Hydrographic Office of the Admirally. December 1st 1843 by Beacon, Η. Μ. S. Publication: London: Sculp, J. & C. Walker, 1843 . 1 σ. , 23ο Longitude East from Greenwich. Τυπογραφικό κόσμημα: "Hydrographic Office. Greece-Morea". Περιέχει: γραβούρες της περιοχής | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1843 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha