Η επανάστασις και το κοινοβούλιον. by Cozac, Jan Publication: Αθήνα: χ.ε., 1961 . 69 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les minorités ethniques en Europe Centrale et Balkanique.   Publication: Paris: Presses Universitaires de France, 1946 . 96 σ. Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La république Tchéco-Slovaque by Weiss, Louise Publication: Paris: Payot, 1919 . 235 σ.; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La tragédie Tchécoslovaque de Septembre 1938 a Mars 1939 by Buk, Pierre Publication: Paris: Sagittaire, 1939 . 208 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La nouvelle situation de lΈurope et la Tchécoslovaque by Hodza, Milan Publication: Πράγα: Orbis, 1938 . 36 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La république Tchécoslovaque: by Butter, Ο. Publication: Πράγα: χ.ε., 1920 . 86 σ.; , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The communist subversion of Czechoslovakia 1938-1948 by Korbel, Josef Publication: New Jersey: Princeton University Press, 1959 . xii+258 σ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Du Vardar a la Sotcha by Denis, Ε. Publication: Paris: Bossard, 1923 . 352 σ. Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'afirmation des états nationaux indépendants et unitaires du centre et du sud-est de lΈurope (1821-1923) by Moisuc, Viorica Publication: Bucuresti: Academiei Republicii Socialiste Românâ, 1980 . 363 σ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική διασπορά στην Τσεχοσλοβακία: by Hradecny, Pavel Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2007 . 400 σ.: Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Cyrille et Μéthode dans l'historiographie tchécoslovaque des dernières années (1963-1966). by Dan, Mihail Publication: Θεσσαλονίκη: Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης (Εκδότης), 1958 . 17 σ. , Τόμος "Κυρίλλω & Μεθοδίω τόμος εόρτιος επί τη χιλιοστή και εκατοστή ετηρίδι", Τόμος Β΄, σ. 349-365 Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La république Tchécoslovaque by Δρόσσος, Δημ. Publication: Αθήνα: La Revue de Gréce: Politique-litterature-Sciences-Commerce-Industrie, 1920 . 27 σ. , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bulletin de l΄ Assocciation Internationale d΄ Études du Sud-Est Européen (AIESEE)   Publication: Bucarest : Χ.ε., 1963 . 11 τ.: Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (11),

Actions: Add to cart
Czechoslovak material aid to the communist “Democratic Army of Greece” in the years 1948-1949 / by Hradecny, Pavel Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 22 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 40/2 (1999) 361-382 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Ανύπαρκτοι" φυγάδες αιχμάλωτοι Έλληνες στρατιώτες στην Τσεχοσλοβακία (από το 1949 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ΄50) / by Hradecny, Pavel Publication: Θεσσαλονίκη : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2005 . 16 σ. , Μελέτη δημοσιευμένη στο ""Το όπλο παρά πόδα", σ.189-204 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha