Η ελληνική εμπορική κομπανία του Σιμπίου Τρανσυλβανίας 1636-1848: by Τσούρκα-Παπαστάθη, Δέσποινα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1994 . 446 σ.: , Περίληψη στα γαλλικά Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The early hallstatt period (1200-700 Β.C.) in South-Eastern Europe: by Ciugudean, Horia Publication: Alba Iulia: Muzeul National al Unirii Alba Iulia, 1994 . 256 σ.: Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Politica si diplomatie in secolul al XVII-Lea: by Ciobanu, Veniamin Publication: Bucuresti: Academiei Române, 1994 . 248 σ. , Στις σ. 229-240 περίληψη στα γαλλικά. | Τίτλος Πρωτοτύπου: Politique et diplomatie au XVIIe siécle.Les pays Roumains dans les rapports.... Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνισμός της Τρανσυλβανίας: by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: ILP Productions, 2003 . 271 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Elenismul in Transilvania. by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Bucuresti: Omonoia, 2003 . 190 σ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'Hellénisme en Transylvanie: by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1989 . 232 σ.: Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Cronicari si istorici Romani din Transilvania by Lupas, Ioan Publication: Craiova: Scrisul Romanesc, 1933 . 2 τ.: Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η νομολογία του κριτηρίου της ελληνικής "κομπανίας" του Σιμπίου Τρανσυλβανίας 17ος-18ος αι.: by Τσούρκα-Παπαστάθη, Δέσποινα Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2011 . 687 σ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les minorités ethniques de la Transylvanie   Publication: Paris: Universitaires de France, 1935 . vii+55 σ. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Histoire des Roumains de Transylvanie et de Hongrie by Iorga, Ν. Publication: Bucuresti: χ.ε., 1940 . 364 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Transilvania, Banatul Crisana, Maramuresul 1918-1928   Publication: Bucuresti: Cultura Nationala, 1929 . 3 τ. , Οι τρεις τόμοι δεμένοι σε δύο σώματα Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Horea's Uprising: by Edroiu, Nicolae Publication: Bucuresti: Stiintifica si Enciclopedica, 1978 . 85 σ.: Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Transylvanie: by Ceausescu, Ilie Publication: Bucuresti: Editions Militaires, 1983 . 138 σ.; Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι εκκλησίες των ελληνικών κοινοτήτων της Ρουμανίας τον ΙΘ' αιώνα by Κουρελάρου, Βικέντιος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2008 . 660 σ.: Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
viata si organizatia bisericeasca si scolara in Transilvania si Ungaria. by Ghibu, Onisifor Publication: Bucuresti: Stroila, Nicolae, 1915 . xvi+206 σ. , Δωρεά Ρουμανικής Σχολής Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Un vestige cyrillo-méthodien dans la toponymie de la Transylvanie en 1068. by Nasturel, Petre S. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης (Εκδότης), 1958 . 5 σ. , Τόμος "Κυρίλλω & Μεθοδίω τόμος εόρτιος επί τη χιλιοστή και εκατοστή ετηρίδι", Τόμος Β΄, σ. 211-216 Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την πολιτισμική δραστηριότητα των ελληνικών εμπορικών κομπανιών της Τρανσυλβανίας / by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1985 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο: «Η διαχρονική πορεία του κοινοτισμού στη Μακεδονία», Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1991, σ. 227-234. | Πρωτοδημοσιευμένο στο: "Θεσσαλονίκεια και μακεδονικά: Θεσσαλονίκη και Μακεδονία- Η νεώτερη Θεσσαλονίκη. Τόμος πρώτος", σ. 31-38. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le régime des douanes et des commerçants Grecs en Transylvanie au cours de la période de la principauté autonome (1541-1691) / by Demény, Lidia Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1975 . 51 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 15 (1975) 62-113 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
The early and middle Bronze Age in the Carpathian basin: by Ciugudean, Horia Publication: Alba Iulia: Muzeul National al Unirii Alba Iulia, 1998 . 375 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Cercetari privind epoca bronzului si prima varsta a fierului in Transilvania=Studies on the Bronze Age and first Iron Age in Transylvania. by Ciugudean, Horia Publication: Alba Iulia: Muzeul National al Unirii Alba Iulia, 1997 . 232 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha