Αναλυτικοί πίνακες του εν ισχύι τελωνιακού δασμολογίου εισαγωγής και της κατά τα έτη 1899 και 1900 εμπορικής κινήσεως by Ανδρικόπουλος, Γ. Publication: Αθήνα: Εθνικόν Τυπογραφείον και Λιθογραφείον, 1902 . ε'+43 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νόμος τελωνειακός   Publication: Χανιά: Τυπογραφείον της Κυβερνήσεως, 1901 . 55 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα . | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νόμος 1165 της 17 Μαρτίου 1918 περί τελωνειακού κώδικος ως ετροποποιήθη by Χρόνης, Δημ. Publication: Αθήνα: Θεοφιλόπουλος, Δημοσθ., 1928 . 296 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός και οδηγίαι διά την εκφόρτωσιν και τον τελωνισμόν των εμπορευμάτων, τας μεταφορτώσεις, το εξωτερικόν εμπόριον και την υπηρεσίαν των αποταμιεύσεων υπό εγγύησιν   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1913 . 100 σ. Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τελωνείο λιμένος Θεσσαλονίκης: by Ζυγομαλάς, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Διεύθυνση Βυζαντινών και Μετα-Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 2009 . 2 σ.: , Τόμος "Η οθωμανική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα", σ.244-245 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τελωνεία: by Σερασίδης, Σάββας Publication: Θεσσαλονίκη: Ένωση Τελωνειακών Υπαλλήλων Μακεδονίας, 2011 . 184 σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha