Τεγεατικός Σύνδεσμος. Πρακτικά της γενικής συνελεύσεως του 1895 και λεπτομερής λογοδοσία:   Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1895 . 72+14 σ. , Μαζί δεμένο με το «Τεγεατικός Σύνδεσμος: Το καταστατικόν αυτού και ο οργανισμος...» | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τεγεατικός Σύνδεσμος:   Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1893 . 31 σ. , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». Μαζί δεμένο με το "Τεγεατικός Σύνδεσμος: Πρακτικά της γενικής συνελεύσεως του...." | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1893 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha