Συντεχνίες και επαγγέλματα των Σερρών από τα τέλη του 15ου αιώνα έως και τις αρχές του 20ου by Βουρουτζίδης, Χαράλαμπος Publication: Σέρρες: Γιατί: Μηνιάτικη επιθεώρηση, 1995 . 62 σ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι συντεχνίες και τα επαγγέλματα στην Έδεσσα την περίοδο της τουρκοκρατίας / by Σταλίδης, Κώστας Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Νομού Πέλλας, 1999 . 191 σ.+63 πίν.: 24x17 εκ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Balgarit v sarskoto pole: by Georgiev, Jordan Pop Publication: Φιλιππούπολη: Danov, Hr. G., 1918 . xxiv+88+(1) σ.; Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι συντεχνίαι της Κοζάνης: by Καλινδέρης, Μιχαήλ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1958 . ε΄+98+(6) σ.: Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι συντεχνίες και τα επαγγέλματα στην Έδεσσα την περίοδο της τουρκοκρατίας. by Σταλίδης, Κώστας Γ. Publication: Έδεσσα: Μέγας Αλέξανδρος, 1974 . 166 σ.+63 πίν.: , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μαθητεία στα επαγγέλματα (16ος-20ος αι.) by Παπαγεωργίου, Γ. Publication: Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 1986 . 192 σ.; , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι εν Θράκη συντεχνίαι των Ελλήνων κατά την τουρκοκρατία / by Βουραζέλη-Μαρινάκου, Ελένη Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1950 . 200 σ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Οι συντεχνίες και τα επαγγέλματα στην Έδεσσα την περίοδο της τουρκοκρατίας by Σταλίδης, Κώστας Γ. Publication: Έδεσσα: Μέγας Αλέξανδρος, 1974 . 166σ.+63 πίν. : , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αι συντεχνίαι και η εκκλησία επί τουρκοκρατίας by Καλινδέρης, Μιχαήλ Αθ. Publication: Αθήνα: Εκκλησιαστικαί εκδόσεις εθνικής εκατονπεντηκονταετηρίδος, 1973 . 181 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Trade unions in Greece: by Κατσανέβας, Θεόδωρος Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1984 . 285 σ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συντεχνίες & επαγγέλματα στη Θράκη 1685-1920 by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Αθήνα: Πιτσιλός, Τ., 1985 . 248 σ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι συντεχνίες στα γιάννενα κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα by Παπαγεωργίου, Γεώργιος Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1988 . 363 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πληθωρισμός και συνδικάτα by Γερμίδης, Δημήτρης Publication: Αθήνα: Gutenberg, 1976 . 269 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα εσνάφια της πόλης του Μοναστηρίου στα μέσα του 19ου αιώνα by Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α. Publication: Χ.τ.: Πρέσπες, 1996 . 57-60 σ. , Τόμος Μακεδονικά ΚΑ' (1981) 194-199 | Τμήμα από τη μελέτη με τίτλο « Πολιτική, κοινωνική και οικονομική δομή του Πασαλικίου Μοναστηρίου στα μέσα του 19ου αιώνα», Μακεδονικά ΚΑ' (1981) 168-200 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συντεχνίες και επαγγέλματα στη Θεσσαλονίκη του 19ου αιώνα / by Δημητριάδης, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 1998 . 7 σ. , Τόμος: "Θεσσαλονίκη: Επαγγέλματα, παραγωγή-εμπόριο κοινωνική ζωή", 18ος-20ός αι.", σ.73-79. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι συντεχνίες στη Θεσσαλονίκη, 1792-1865: by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, 2000 . 24 σ. , Τόμος: "Θεσσαλονίκη και Φιλιππούπολη σε παράλληλους δρόμους (18ος-20ος)", σ. 477-500. | Περίληψη στα αγγλικά. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Καραμπατζήδες φορείς του διαφωτισμού by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1976 . 23 σ. , Τόμος "Β' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 359-382 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι λαχανοκηπουροί της Αίνου και οι προστάτες Αγιοί τους: by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1989 . 16 σ. , Τόμος "E' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", 169-185 Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μέριμνα του ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας επί Τουρκοκρατίας: by Μοσχονάς, Θεόδωρος Δ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: «Le Progrès» Γ. Μπόλλας και Σία, 1949 . 25 σ.: , Στο εξώφυλλ. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1949 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Χριστιανικές συντεχνίες της Θεσσαλονίκης στα τέλη του 18ου αιώνα / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1993 . 24 σ. , Τόμος: "Ε΄ Επιστημονικό Συμπόσιο: Χριστιανική Θεσσαλονίκη: 1430-1912, τόμ. Α'", σ. 115-136 . Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha